Europass

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na https://edo.europass.cz/#tab1.

Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.

Školní vzdělávací programy

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou vzdělávání dle vyhlášky č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platné od 1. 9. 2016).


Podpůrná opatření podle této vyhlášky jsou poskytována i žákům nadaným.
Pro vzdělávání žáků nadaných je třeba mimo standardních postupů zařadit do výuky metody:

  • problémové a projektové vyučování
  • práci s informačními technologiemi
  • samostatnost
  • práce v SOČ
  • vytvořit prostor pro jejich vyšší seberealizaci
  • individuální vzdělávací plán.
Obor vzdělání (název ŠVP) ŠVP pro 1. ročník ŠVP pro vyšší ročníky
Obor vzdělání (název ŠVP)
Učební plán
ŠVP pro 1. ročník
ŠVP pro vyšší ročníky
Obor vzdělání (název ŠVP)
Elektrikář – silnoproud
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Elektrikář – jednoleté kombinované studium
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Instalatér
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Kadeřník, kadeřnice
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Mechanik opravář kolejových vozidel
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Mechanik strojů a zařízení
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Nábytkářská a dřevařská výroba (čtyřletý – denní)
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Nábytkářská a dřevařská výroba (dvouletý - nástavba)
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Obchodník, obchodnice
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Obráběč, obráběčka kovů
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Operátor skladování
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Podnikání
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Prodavač, prodavačka
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Stavitelství
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Strojírenství – obsluha CNC strojů
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Strojní mechanik – zámečník
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Tesař
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Truhlář
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Zedník
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
×