Europass

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na https://edo.europass.cz/#tab1.

Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.

Školní vzdělávací programy

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou vzdělávání dle vyhlášky č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platné od 1. 9. 2016).


Podpůrná opatření podle této vyhlášky jsou poskytována i žákům nadaným.
Pro vzdělávání žáků nadaných je třeba mimo standardních postupů zařadit do výuky metody:

  • problémové a projektové vyučování
  • práci s informačními technologiemi
  • samostatnost
  • práce v SOČ
  • vytvořit prostor pro jejich vyšší seberealizaci
  • individuální vzdělávací plán.
Obor vzdělání (název ŠVP) ŠVP pro 1. ročník ŠVP pro vyšší ročníky
Obor vzdělání (název ŠVP)
Elektrikář – jednoleté kombinované studium
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Elektrikář – silnoproud
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Instalatér
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Kadeřník, kadeřnice
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Mechanik opravář kolejových vozidel
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Mechanik strojů a zařízení
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Nábytkářská a dřevařská výroba (čtyřletý – denní)
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Nábytkářská a dřevařská výroba (dvouletý - nástavba)
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Obchodník, obchodnice
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Obráběč, obráběčka kovů
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Operátor skladování
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Podnikání
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Prodavač, prodavačka
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Stavitelství
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Strojírenství – obsluha CNC strojů
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Strojní mechanik – zámečník
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Tesař
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Truhlář
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Zedník
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
×