Podatelna

Podatelna je umístěná v hlavní budově v Šumperku, Gen, Krátkého 30.
Na podatelnu je možno doručit žádosti a další dokumenty v písemné či elektronické podobě.


Kanc. č. 230 (sekretariát)

Marie Neduchalová
Tel.: +420 583 320 138 
E-mail: skola@skolasumperk.cz
Úřední hodiny: Sekretariat

 Datová schránka: pehfder

V době nepřítomnosti zastupuje:

Kanc. č. 208 (studijní oddělení)

Martina Černá
Tel.: +420 583 320 117, +420 731 501 318
E-mail: studijni@skolasumperk.cz

Úřední hodiny pro žáky školy:Pro žáky školy
Úřední hodiny pro veřejnost: Stud.od

Veškeré informace se podávají pouze po předložení průkazu totožnosti s fotografií.                       

 Na studijním oddělení Vám navíc poskytneme informace:

 • o vzdělávání v naší střední škole
 • o přijetí ke vzdělávání
 • o přestupu
 • o změně oboru
 • o uznání dosaženého vzdělání
 • o přerušení vzdělávání
 • o opakování ročníku
 • o ukončování vzdělání
 • o povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • o odvolání proti rozhodnutí
 • o vystavení druhopisů dokladů o vzdělání (vysvědčení, výuční listy apod.)
 • o podání přihlášky k maturitní zkoušce a závěrečným zkouškám
 • o osobním převzetí rozhodnutí či dokladů o vzdělání
 • o potvrzení délky studia
 • o potvrzení o studiu či výsledcích vzdělávání pro úřední potřebu
 • a další
×