Školská a žákovská rada

Jedenkrát měsíčně se koná žákovská rada. Zúčastňují se jí zástupci tříd z obou budov a vedení školy.

Zástupci tříd jsou uvolněni na toto jednání z výuky.

×