Učební obor

Tesař

Absolventi oboru tesař se naučí stavět konstrukce dřevěných pozemních staveb, obrábět dřevo nebo číst stavební výkresy.

Kód oboru
36-64-H/01
Délka studia
3 roky, denní studium
Zaměření
stavební činnosti v oblasti dřevěných konstrukcí
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, schopnost práce ve výškách
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Proč si zvolit tento obor?

Jako absolvent se uplatníš ve stavebních firmách.

Možnost poskytnutí stipendia.

Možnost dvouletého nástavbového vzdělávání ukončené maturitní zkouškou.

Co říkají naši absolventi

Pavel Didi


Tesař
„Vybral jsem si tesaře a fakt mě to baví. Rád se pohybuji ve výškách, kde děláme krovy a střechy. Je teď hodně firem, které berou mladé tesaře bez praxe, protože je nedostatek odborníků v mé profesi.“

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka a odborný výcvik se střídají ve 14 denním cyklu (týden/týden)

Teorie probíhá v budově na ulici Bulharská 8, Šumperk.

Odborný výcvik se realizuje v dílnách  areálu Rapotín a na reálných stavebních zakázkách.  Žáci vyšších ročníků jej mohou absolvovat u smluvních partnerských firem.

Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent používá odbornou terminologii. Využívá pracovní pomůcky, nářadí a stroje. Čte stavební výkresy. Zhotovuje jednoduché tesařské náčrty. Hotové dílo zaměří a zakreslí do výkresu. Popíše technologický postup práce. Rozměřuje a zakládá jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu. Organizuje pracoviště, ručně opracovává a strojně obrábí dřevo. Rozeznává vady dřeva a volí ochranné prostředky.

Po zaškolení provádí jednoduché pokrývačské a klempířské práce. Stanoví spotřebu materiálu. Orientuje se v základních cenových propočtech. Dodržuje předpisy bezpečnosti práce. Chrání životní prostředí. Spolupracuje s ostatními pracovníky. Zákazníkovi je schopen poskytnout radu při volbě materiálu. 

Pracuje s osobním počítačem na uživatelské úrovni. Je informačně gramotný. Vědomosti z ekonomiky a podnikání mu umožňují orientovat se na trhu práce a v pracovněprávních vztazích. Je připraven se dále vzdělávat a sledovat směry vývoje svého oboru

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatňuje ve stavebních firmách. V povolání tesař, dělník v provozech u výrobců dřevěných konstrukcí a staveb nebo v živnostech.

Provádí základní tesařské práce na pozemních stavbách, zhotovuje bednění betonových konstrukcí, montuje tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken. Zhotovuje konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Občanská nauka
Fyzika
Stavební konstrukce
Výrobní zařízení
Tělesná výchova
Biologicko-chemické
vzdělávání a ekologie
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Odborné kreslení
Materiály
Technologie
Odborný výcvik
Matematika

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Dvouleté nástavbové vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Je poskytováno přímo ve škole.

Získání dalšího výučního listu v jednoletých zkrácených oborech.

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×