Maturitní obor

Mechanik strojů a zařízení

Absolvent umí sestavovat, seřizovat, ovládat a udržovat stroje a strojní zařízení provozuschopném stavu. Během studia se také naučí obsluhovat a ovládat mechanizované nástroje a obráběcí stroje. Je připraven pro výkon různých kvalifikovaných funkcí.

Kód oboru
23-44-L/01
Délka studia
4 roky, denní studium
Zaměření
montáž, oprava, demontáž a diagnostika strojů a strojních zařízení
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost – i pro vykonávání svářečského kurzu
Způsob ukončení studia
maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Certifikát
vysvědčení o maturitní zkoušce, svářečský průkaz ZK 135 W01 svařování v ochranné atmosféře, výuční list v oboru Strojní mechanik

Proč si zvolit tento obor?

Můžeš získat finanční odměnu za odbornou činnost v soukromé firmě.

Možnost poskytnutí stipendia.

Možnost studia na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30,  Šumperk. Hodiny odporného výcviku jsou soustředěny do souvislých bloků v týdnu, výuka teorie po zbývající dny. Za odbornou činnost v soukromé firmě získává žák finanční odměnu (kapesné) – za produktivní práci. Součástí výuky je lyžařský a vodácký nebo turistický kurz.

Profil absolventa

Profil absolventa

Stanovuje postup montáže, rozsah oprav včetně rozhodnutí o výměně či úpravách součástí kolejových vozidel, ale i u jiných strojů. Samostatně provádí běžné, střední a generální opravy. Umí zhotovovat a číst technické výkresy, využívat normy a schémata jak z oblasti strojírenství, tak i elektrotechniky a rozvodu vzduchu.

Vyhledává potřebné technické informace z internetu a tabulek.Rozpoznává druhy materiálů na základě jejich vlastností a značení. Umí spojovat součásti a obrábět materiály.

Dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny práce.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolský vzdělaný pracovník, připravený pro výkon kvalifikovaných funkcí ve firmách strojírenského i všeobecného zaměření. Popřípadě se uplatní v podnikatelské sféře.

Absolventi jsou připraveni sestavovat, seřizovat, ovládat a udržovat stroje a strojní zařízení v provozuschopném stavu. Dále jsou schopni zjišťovat a diagnostikovat vzniklé závady a zároveň je odstraňovat.

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky ve třetím ročníku získají výuční list v oboru Strojní mechanik.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Občanská nauka
Dějepis
Fyzika
Biologicko-chemický základ
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Technická dokumentace
Strojnictví
Technologie
Strojírenská technologie (materiály)
CAD systémy
Technologie montáží a oprav
Elektrotechnika a řízení
Mechanika
Stavba a provoz strojů
Měření

Odborný výcvik

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Možnost studia vyšší odborné nebo vysoké školy se strojním, případně všeobecným zaměřením, v oborech výpočetní techniky či ekonomiky.

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×