Zástupkyně ředitelky pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami  a pro žáky s odlišným mateřským jazykem, výchovná poradkyně

 

 Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30,  místnost 228                                                   

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí  domluvě.

Schránka důvěry v prostoru šaten v přízemí.

 

Školní metodik prevence, školní speciální pedagog

 

 Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost 227                                                    

              

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru šaten v přízemí.  

 

Školní speciální pedagog

 

Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost 309

 

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru studovny vedle bufetu.

Školní speciální pedagog
 

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost 227

  

 

 

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru studovny vedle bufetu.

Školní psycholog

 

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost 227                                               

    

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru šaten v přízemí.   

×