Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 228

Sudý týden:   st   9:50–1130
Lichý týden: po 10:40–12:15

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru šaten v přízemí.

Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost č. 309

tel. +420 583 320 175, +420 725 055 824

Sudý týden:  út  11:30–13:30
Lichý týden:  út   8:00–10:00

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru studovny vedle bufetu.

Speciální pedagog, preventista, kariérový por

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 227

Sudý týden: po, st 8:00-10:30; pá 8:00-12:00
Lichý týden: po, st 8:00-10:30; pá 8:00-12:00

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru šaten v přízemí.

Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost č. 309

tel. +420 583 320 175, +420 603 106 881

Sudý týden: čt 8:00-12:00
Lichý týden: čt 8:00-12:00

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru studovny vedle bufetu.

Školní speciální pedagog

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 227

Sudý týden: út 8:00-12:00; st 10:30-12:00
Lichý týden: út 8:00-12:00; st 10:30-12:00

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru šaten v přízemí.

Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost č. 309

tel. +420 583 320 175, +420 725 485 785

Sudý týden: po 8:00-10:30
Lichý týden: po 8:00-10:30

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru studovny vedle bufetu.

×