Zástupkyně ředitelky pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a pro žáky s odlišným mateřským jazykem, výchovná poradkyně

 

 

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 228

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru šaten v přízemí.

Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost č. 309

TEL.: +420 583 320 175, +420 725 055 824

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru studovny vedle bufetu.

Školní metodik prevence, školní speciální pedagog, školní kariérový poradce

 

 

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 227

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru šaten v přízemí.

Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost č. 309

TEL.: +420 583 320 175, +420 603 106 881

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru studovny vedle bufetu.

Školní speciální pedagog

 

 

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 227

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru šaten v přízemí.

Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost č. 309

TEL.: +420 583 320 175, +420 725 485 785

StonovaBul

Konzultace s pedagogy, zákonnými zástupci a rodiči po předchozí domluvě.

Schránka důvěry v prostoru studovny vedle bufetu.

×