Učební obor

Instalatér

Obor poskytuje všeobecné i odborné vzdělání. Vytváří základní předpoklady k provádění odborných stavebních činností v oblasti instalačních prací. Absolvent se seznámí s montáží, údržbou a opravou rozvodů a mnoho dalšího.

Kód oboru
36-52-H/01
Délka studia
3 roky, denní studium
Zaměření
montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynových a topných rozvodů
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, schopnost práce ve výškách a předpoklady k vykonání svářečského kurzu
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, svářečský průkaz ZK 311 W01 (plamen), osvědčení pro práci s mědí a plastem

Proč si zvolit tento obor?

Absolvent chrání životní prostředí. Spolupracuje s ostatními pracovníky.

Co říkají naši absolventi

Jan Verner


Instalatér
„Instalatér mi přijde jako nejlepší řemeslo. Práce je všestranná, zajímavá, získám svařovací průkaz a vím, že když absolvuji tuto školu, nebudu patřit mezi nezaměstnané.“

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka a odborný výcvik se střídají ve 14 denním cyklu (týden/týden).

Teorie probíhá v budově na ulici Bulharská 8, Šumperk.

Odborný výcvik se realizuje v dílnách  na ulici Bulharské a areálu firmy Dormer Pramet v Šumperku. Žáci vyšších ročníků jej mohou absolvovat u smluvních partnerských firem.

.

Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent používá odbornou terminologii. Zhotovuje jednoduché instalační náčrty, hotové dílo zakreslí do výkresu. Umí se orientovat v technicko instalační dokumentaci a číst ji. Popíše technologický postup práce. Má všeobecné znalosti týkající se vnějších rozvodů vody, kanalizace, topení a plynu, dále oborů elektro, regulace a měření. Orientuje se v základních cenových propočtech. Zná a dodržuje zásady bezpečnosti práce.
Chrání životní prostředí. Spolupracuje s ostatními pracovníky. Zákazníkovi je schopen poskytnout radu při volbě materiálu a návrhu optimálního instalačního řešení objektu. Pracuje s počítačem na uživatelské úrovni. Vědomosti z ekonomiky a podnikání mu umožňují orientovat se na trhu práce a v pracovně právních vztazích. Je připraven se dále vzdělávat a sledovat směry vývoje svého oboru. Během výuky získá svářečský průkaz, certifikát na pájení mědi a polyfúzní svařování

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve firmách při vykonávání odborných instalatérských prací. Může provádět montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu, včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popřípadě průmyslové výstavby. 

Současně je připraven provádět veškeré přípojky. Pracovat může také v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. A to jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Občanská nauka
Fyzika
Vytápění a ekologie
Ekonomie
Odborná cvičení
Instalace vody a kanalizace
Biologicko-chemické vzdělávání
Informační a komunikační
technologie
Technické kreslení
Materiály
Stavební konstrukce
Odborný výcvik
Plynárenství
Matematika
Tělesná výchova

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Dvouleté nástavbové vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Je poskytováno přímo ve škole.

Získání dalšího výučního listu v jednoletých zkrácených oborech.

Úspěchy žáků

Úspěchy žáků

Na šumperském „zámečku“ proběhla krajská soutěž „Učeň instalatér 2020“

Po třech letech jsme opět přivítali na SŠŽTS Šumperk zástupce pěti škol, které v Olomouckém kraji vyučují obor instalatér. Soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníků oboru instalatér se konala 29. 1. 2020 v budově školy - „zámečku“. XXIII. ročník soutěže byl pořádán Cechem topenářů a instalatérů ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Střední školou polytechnickou v Brně.

Soutěže se zúčastnily tyto školy:
- SŠ železniční, technická a služeb, Šumperk - SŠ polytechnická, Olomouc - Švehlova SŠ polytechnická, Prostějov - SŠ technická Přerov - SPŠ Hranice - SPŠ Jeseník.

Za každou školu se soutěže zúčastnili dva žáci třetích ročníků oboru instalatér. Soutěžící prokázali teoretické vědomosti v testech a v praktické části museli provést kompletaci závěsného systému WC GEBERIT – DUOFIX včetně dopojení. Následovala montáž umývadla, včetně baterie a odpadní armatury, napojení na rozvod vody a odpad s provedením tlakové zkoušky. Nakonec pájeli soutěžící měděné potrubí, svařovali polyfúzně plasty a ohýbali a svařovali ocel pomocí kyslíko-acetylenového plamene s následnou celkovou kompletací potrubí na panel.

Za naši školu soutěžili žáci třídy IZT 3 Jan Heděnec a Viktor Šedivý. Ve velmi silné konkurenci se Janu Heděncovi podařilo obsadit krásné čtvrté místo. U Viktora Šedivého se projevila velká nervozita, která mu svazovala ruce, a tak obsadil deváté místo.

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×