Učební obor

Zedník

Absolvent je odborně vzdělaný řemeslník. Provádí stavební práce na novostavbách i při rekonstrukcích. Stipendium Olomouckého kraje. Stipendijní program firmy FORTEX - AGS, a.s. až 2000,- Kč/měs.

Kód oboru
36-67-H/01
Délka studia
3 roky, denní studium
Zaměření
stavební činnosti
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, schopnost práce ve výškách
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Proč si zvolit tento obor?

Uplatníš se ve stavebních firmách nebo v živnostech.

Možnost poskytnutí stipendia.

Možnost dvouletého nástavbového vzdělávání ukončené maturitní zkouškou.

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka a odborný výcvik se střídají ve 14 denním cyklu (týden/týden).

Teorie probíhá v budově na ulici Bulharská 8, Šumperk.

Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent používá odbornou terminologii. Využívá pracovní pomůcky, nářadí a stroje. Čte stavební výkresy, zhotovuje jednoduché náčrty. Popíše technologický postup práce. Provádí zednické práce při dodržení platných norem. Orientuje se na trhu se stavebním materiálem. Dodržuje předpisy bezpečnosti práce.

Spolupracuje s ostatními pracovníky. Zákazníkovi je schopen poskytnout radu při volbě materiálu či pracovního postupu. Pracuje s osobním počítačem na uživatelské úrovni. Je informačně gramotný. Vědomosti z ekonomiky a podnikání mu umožňují orientovat se na trhu práce a v pracovněprávních vztazích. Je připraven se dále vzdělávat a sledovat směry vývoje svého oboru.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník nebo v živnostech. Provádí základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění z různých materiálů, vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazování výrobků přidružené stavební výroby, práce při přestavbách budov.

Po zaškolení provádí speciální práce na stavbách jako zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce, jednoduché sádrokartonové konstrukce a výstavbu montovaných staveb.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Občanská nauka
Fyzika
Chemie
Základy ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Odborné kreslení
Stavební materiály
Stavební technologie
Přestavby budov
Vybrané statě z oboru

Odborný výcvik

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Dvouleté nástavbové vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Je poskytováno přímo ve škole.

Získání dalšího výučního listu v jednoletých zkrácených oborech.

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×