Učební obor

Zedník (jednoleté)

Absolvent získává další výuční list, může studovat i při výkonu práce. Provádí stavební práce na novostavbách i při rekonstrukcích. Vytváří základy, staví zdi, zhotovuje omítky a fasády, betonové konstrukce, provádí lité podlahy, dlažby a obklady.

Kód oboru
36-67-H/01
Délka studia
1 rok, kombinované studium
Zaměření
stavebnictví
Podmínky přijetí
ukončené střední vzdělání s vyučením nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání (nerozhodující v jakém), nebo absolventi VŠ, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30, Šumperk. 

Při úvodní informativní a seznamovací konzultaci na začátku školního roku seznámí všichni vyučující žáky s tematickými plány v jednotlivých předmětech pro daný školní rok zpracovanými podle školních vzdělávacích programů daných oborů, specifikují a vysvětlí rozdělení učiva všech předmětů podle obtížnosti a náročnosti, blíže žáky seznámí s cíli předmětů a celkovou strukturou předmětů v ročníku.

V průběhu každého pololetí se žáci vzdělávají a připravují samostatně v souladu s výše uvedenými doporučenými vzdělávacími plány a své znalosti si prověřují vypracováním zadaných kontrolních otázek, úloh, cvičení, samostatných písemných prací a seminárních prací, které průběžně zasílají vyučujícím ke kontrole. Každému žákovi je stanoven harmonogram klasifikačních zkoušek.

Odborný výcvik je zajištěn ve specializovaných školních dílnách nebo na odborných pracovištích školy.

Metody výuky

Metody výuky

Tato forma zkráceného vzdělávání je založena na samostatném studiu s využitím elektronické komunikace se školou a minimální účasti žáků ve škole. Jedná se o individualizovanou výuku.

Prezentace učiva, komunikace žáka a vyučujícího a předávání informací o organizaci a průběhu studia jsou založeny na částečném nebo úplném využití informačních technologií.

Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent používá odbornou terminologii. Využívá pracovní pomůcky, nářadí a stroje. Čte stavební výkresy, zhotovuje jednoduché náčrty. Popíše technologický postup práce. Provádí zednické práce při dodržení platných norem. Orientuje se na trhu se stavebním materiálem. Dodržuje předpisy bezpečnosti práce.

Spolupracuje s ostatními pracovníky. Zákazníkovi je schopen poskytnout radu při volbě materiálu či pracovního postupu.

Studium absolventovi umožní rozšíření kvalifikace, zvýšení možností uplatnění na trhu práce i pro samostatnou výdělečnou činnost.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Stavební technologie

Stavební materiály

Odborné kreslení

Přestavby budov

Odborný výcvik

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×