TERMÍNY MZ - PODZIM 2022

ŽÁCI SE PŘIHLAŠUJÍ K PODZIMNÍMU TERMÍNU MZ 2022 NEJPOZDĚJI DO 27. ČERVNA 2022 (vyřizuje studijní oddělení).

×