Učební obor

Mechanik plynových zařízení (jednoleté)

Absolvent získává další výuční list. Naučí se montovat zařízení související s rozvodem plynu a jeho spotřebou, ovládat montážní postupy pro rozvádění plynu jak v domovních rozvodech, tak i ve vnějších sítích uložených v zemi.

Kód oboru
36-52-H/02
Délka studia
1 rok, denní studium
Zaměření
strojírenství, plynárenství
Podmínky přijetí
ukončené střední vzdělání s výučním listem v oboru 36-52-H/01 Instalatér nebo s maturitní zkouškou
Podmínky přijetí (pokračování)
oboru 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, zdravotní způsobilost
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Příprava žáků je organizována jako jednoleté denní studium – vždy jeden den teoretické výuky a čtyři dny odborného výcviku za týden v rozsahu stanoveném učebním plánem. Praktické vyučování – odborný výcvik, je zajišťováno na smluvních pracovištích školy u partnerských firem, teoretická výuka v budově školy Gen. Krátkého 30, Šumperk.

Metody výuky

Metody výuky

Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Zkrácená forma vzdělávání předpokládá kromě teoretického a praktického vyučování také zapojení samostatné práce žáků, kteří jsou motivovaní svým zájmem o zvolený obor.

Profil absolventa

Profil absolventa

Provádí montáž, údržbu a opravy plynových zařízení a plynových spotřebičů, práce spojené s dopravou a přípravou surovin pro výrobu plynu a jeho skladování. Podílí se na stavebně montážní činnosti spojené s  instalacemi v rámci technických zařízení budov s důrazem na plasty v objektech bytové, občanské, popřípadě průmyslové výstavby. Disponuje všeobecnými znalostmi o vnějších rozvodech inženýrských sítí, orientuje se a čte v průvodní technické dokumentaci a kreslí montážní náčrty, zpracovává výpisy materiálu a sestavuje kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi.

Absolvent má základní znalosti v oblasti regulace a měření plynu.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských průkazů v rozsahu základních kurzů.

Studium absolventovi umožní rozšíření kvalifikace, zvýšení možností uplatnění na trhu práce i pro samostatnou výdělečnou činnost.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Stavební základ

Plynárenská technologie

Plynová zařízení

Odborný výcvik

Jak to u nás vypadá?

Práce žáků

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×