Učební obor

Operátor skladování

Absolvent oboru Operátor skladování disponuje odbornými kompetencemi v oblasti logistiky výrobních, prodejních a zásobovacích procesů. Náplň školního vzdělávacího programu umožňuje rovněž i využití cizího jazyka při komunikaci se zahraničními klienty.

Kód oboru
66-53-H/01
Délka studia
3 roky, denní studium
Zaměření
nákup, příjem, uskladnění, výdeje a expedice materiálů a produktů
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Proč si zvolit tento obor?

Žák může získat osvědčení o způsobilosti k obsluze motorových vysokozdvižných vozíků.

Uplatnění i na případných vedoucích pozicích v oblasti logistiky.

Možnost navazujícího vzdělávání - obor 64-41-L/51 Podnikání

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Výchovně vzdělávací proces probíhá na třech úrovních - všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické úrovni (odborný výcvik). Všeobecně vzdělávací a odborně teoretická výuka probíhá v učebnách školy v budově Gen. Krátkého 30, Šumperk, odborný výcvik výhradně na reálných pracovištích sociálních partnerů. Náplň teoretické výuky a odborného výcviku  vychází z konkrétního ŠVP a v rozvrhu se střídá v týdenních cyklech. Výuka odborného výcviku plně respektuje zásady BOZP ve všech vzdělávacích činnostech. Obsah ŠVP bude tvořen tak, aby umožňoval vzájemnou prostupnost mezi obory Operátor skladování - Prodavač. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou (dle platných předpisů MŠMT). Dokladem o dosaženém stupni vzdělání je výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent oboru Operátor skladování disponuje odbornými kompetencemi v oblasti logistiky výrobních, prodejních a zásobovacích procesů. Náplň školního vzdělávacího programu umožňuje rovněž i využití cizího jazyka při komunikaci se zahraničními klienty. Absolvent je připravován k samostatné práci na úseku nákupu, příjmu, uskladnění, výdeje a expedice různých druhů materiálu a produktů, včetně práce s doklady, které souvisejí s předchozími činnostmi. Ovládá potřebné administrativní činnosti spojené s problematikou logistiky. Vyřizuje objednávky a reklamace. Zná zásady skladování a ošetřování zásob zboží a materiálu a je schopen uplatňovat zásady prevence při ochraně užitné hodnoty skladovaných potravinářských produktů (HACCP). Součástí vzdělání je příprava k získání osvědčení o způsobilosti k obsluze motorových vysokozdvižných vozíků.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolvent je schopen uplatnit nabyté odborné znalosti a dovednosti v malých a středních soukromých podnicích, ale také ve velkých logistických řetězcích, a to jako specialista logistiky, skladový operátor (skladník) či pracovník nákupu a expedice. Po doplnění dosaženého středního vzdělání maturitní zkouškou a potřebnou dobou praxe najde uplatnění i na případných vedoucích pozicích v oblasti logistiky (možnost navazujícího vzdělávání - obor 64-41-L/51 Podnikání).

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Občanská nauka
Fyzika
Chemie
Základy ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Skladový provoz a logistika
Mechanizační prostředky
Skladová evidence
Provozní administrativa
Obchodní počty
Zbožíznalství

Odborný výcvik

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Po absolvování oboru vzdělání zakončeného výučním listem lze pokračovat na vybraných školách v dalším vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou.

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×