Maturitní obor

Strojírenství – programování CNC strojů a grafické systémy

Absolvent se orientuje v obrábění kovových materiálů, umí programovat a ovládat CNC stroje. Umí vhodně zvolit a nastavit řezné podmínky a provést korekce v CNC programu. Technické výkresy vytváří pomocí CAD systémů.

Kód oboru
23-41-M/01
Délka studia
4 roky, denní studium
Zaměření
programování CNC strojů a grafické systémy
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia
maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Certifikát
vysvědčení o maturitní zkoušce

Proč si zvolit tento obor?

Jako absolvent máš mnoho možností, kde se můžeš uplatnit.

Možnost poskytnutí stipendia.

Volitelné předměty tě připraví ke studiu vysoké školy.

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30, Šumperk.

Součástí výuky je i Odborný výcvik, který probíhá na pracovištích školy a v partnerských firmách.

Profil absolventa

Profil absolventa

Žák se po absolvovaní vzdělání orientuje v obrábění kovových materiálů, umí programovat a ovládá CNC stroje. Umí vhodně zvolit a nastavit řezné podmínky a provést případně korekce v CNC programu.

Ve velké míře využívá technickou dokumentaci a vytváří technické výkresy pomocí CAD systémů. Zvládá základy projektové práce při vývoji strojů, zařízení, nástrojů a přípravků. Vypracovává výrobní a montážní postupy, správně volí používané materiály. 

Orientuje se v nabídce trhu práce, dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Při práci s počítačem ovládá kancelářské programy. Samostatně řeší vzniklý problém. Dokáže pracovat v týmu. Dokáže názorově argumentovat. Domluví se v jednom cizím jazyce, ovládá v něm základní odbornou terminologii. Má přehled o možnostech uplatnění se na trhu práce. Je schopen a připraven samostatně se dále vzdělávat.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolvent je středoškolský vzdělaný pracovník, který najde uplatnění ve strojírensky zaměřených firmách, který je schopen programovat CNC stroje. Je schopen se uplatnit na pozicích konstruktér zařízení, nástrojů a přípravků se schopností využívat CAD systémy.

Dále najde uplatnění na pozicích technolog, mistr výroby, manažer ve výrobě a údržbě, technik ve vývoji, pracovník logistiky, montážní a servisní technik, bezpečnostní technik, manažer prodeje případně jako podnikatel.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Občanská nauka
Dějepis
Fyzika
Biologicko-chemický základ
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Technická dokumentace
Mechanika
Stroje a zařízení
Technologie
Stavba a provoz strojů
Elektrotechnika a řízení
CAD systémy
CNC programování

Odborný výcvik

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Možnosti studia vysoké nebo vyšší odborné školy.

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×