Maturitní obor

Obchodník

Obor je orientován na samostatně vykonávání obchodně-provozních, marketingových a organizačních činností. Úspěšným zakončením studia získá absolvent kromě maturitního vysvědčení také výuční list v oboru prodavač.

Kód oboru
66-41-L/01
Délka studia
4 roky, denní studium
Zaměření
vykonávání obchodně-provozních, marketingových a organizačních činností
Podmínky přijetí
úspěšné ukončeni povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení
Způsob ukončení studia
maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Certifikát
vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list v oboru 66-51-H/01 Prodavač

Proč si zvolit tento obor?

Získanou teorii uplatníš už ve speciálních hodinách na škole.

Naučíš se základy managementu – zejména řízení obchodních firem.

Můžeš se ucházet o studium na vysokých školách.

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30 v Šumperku, hodiny odborného výcviku jsou soustředěny do souvislých bloků v týdnu a probíhají v prostorách školy a v obchodních jednotkách v regionu.

Profil absolventa

Profil absolventa

Při vzdělávání získáte potřebné znalosti a vědomosti v oblasti provozu a řízení obchodních firem. Seznámíte se základními i doplňkovými formami prodeje zboží včetně e-commerce. Dále s účetnictvím (DE, podvojné účetnictví), administrativní a ekonomickou činností v obchodní firmě s použitím výpočetní techniky.  

Požadavky na absolventa:

  • ovládání principů tržního hospodářství
  • osvojení problematiky obchodních jednotek ovládání účetnictví podniků, využívání informační technologie
  • zajišťování prodejních akcí
  • zajišťování nákupu a prodeje zboží
  • poskytování poradenské služby o zboží
  • vedení a vystavování obchodních písemností
  • sestavování harmonogramů zásobování
  • ovládání principů marketingu
  • ovládání základních poznatků managementu – zejména řízení obchodních firem

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Maturitní obor Obchodník je orientován na uplatnění v praxi ve velkých, středně velkých i malých firmách. Absolvent se může uplatnit v pozici zaměstnance jako administrativní pracovník, vedoucí, referent, manager prodeje... nebo si založit vlastní firmu a být v pozici zaměstnavatele, možnost uplatnění je také ve státní správě.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Německý jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Fyzika
Chemie
Základy ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Účetnictví
Obchodní provoz
Právní nauka
Zbožíznalství
Administrativa provozu
Odborný výcvik
Fiktivní firma
Studentská společnost
Prezentační a komunikační dovednosti
Učební praxe
Seminář (cizí jazyk/matematika)

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Absolventi se mohou ucházet o studium na VOŠ a VŠ.

 

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×