Učební obor

Tesař (jednoleté)

Absolvent získává další výuční list, může studovat i při výkonu práce. Provádí výrobu, montáž, demontáž a údržbu dřevěných konstrukcí. Obsluhuje ruční, elektrické a motorové dřevoobráběcí nástroje.

Kód oboru
36-64-H/01
Délka studia
1 rok, kombinované studium
Zaměření
stavebnictví
Podmínky přijetí
ukončené střední vzdělání s vyučením nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání (nerozhodující v jakém), nebo absolventi VŠ, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30, Šumperk. 

Při úvodní informativní a seznamovací konzultaci na začátku školního roku seznámí všichni vyučující žáky s tematickými plány v jednotlivých předmětech pro daný školní rok zpracovanými podle školních vzdělávacích programů daných oborů, specifikují a vysvětlí rozdělení učiva všech předmětů podle obtížnosti a náročnosti, blíže žáky seznámí s cíli předmětů a celkovou strukturou předmětů v ročníku.

V průběhu každého pololetí se žáci vzdělávají a připravují samostatně v souladu s výše uvedenými doporučenými vzdělávacími plány a své znalosti si prověřují vypracováním zadaných kontrolních otázek, úloh, cvičení, samostatných písemných prací a seminárních prací, které průběžně zasílají vyučujícím ke kontrole. Každému žákovi je stanoven harmonogram klasifikačních zkoušek.

Odborný výcvik je zajištěn ve specializovaných školních dílnách nebo na odborných pracovištích školy.

Metody výuky

Metody výuky

Tato forma zkráceného vzdělávání je založena na samostatném studiu s využitím elektronické komunikace se školou a minimální účasti žáků ve škole. Jedná se o individualizovanou výuku.

Prezentace učiva, komunikace žáka a vyučujícího a předávání informací o organizaci a průběhu studia jsou založeny na částečném nebo úplném využití informačních technologií.

Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent používá odbornou terminologii. Využívá pracovní pomůcky, nářadí a stroje. Čte stavební výkresy. Zhotovuje jednoduché tesařské náčrty. Hotové dílo zaměří a zakreslí do výkresu. Popíše technologický postup práce. Rozměřuje a zakládá jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu. Organizuje pracoviště, ručně opracovává a strojně obrábí dřevo. Rozeznává vady dřeva a volí ochranné prostředky.

Po zaškolení provádí jednoduché pokrývačské a klempířské práce. Stanoví spotřebu materiálu. Orientuje se v základních cenových propočtech. Dodržuje předpisy bezpečnosti práce. Spolupracuje s ostatními pracovníky. Zákazníkovi je schopen poskytnout radu.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Technologie

Materiály

Odborné kreslení

Stavební základ

Odborný výcvik

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×