Učební obor

Elektrikář – silnoproud (jednoleté)

Absolvent po ukončení vzdělávání zvládá základní činnosti v elektroinstalaci, provozu a opravách elektrotechnických a technických zařízení budov. Získané dovednosti uplatňuje při samostatné práci. Obor je vhodný pro chlapce i děvčata.

Kód oboru
26-51-H/02
Délka studia
1 rok, kombinované studium
Zaměření
elektro
Podmínky přijetí
ukončené střední vzdělání s vyučením nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání (nerozhodující v jakém), nebo absolventi VŠ, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30, Šumperk. 

Při úvodní informativní a seznamovací konzultaci na začátku školního roku seznámí všichni vyučující žáky s tematickými plány v jednotlivých předmětech pro daný školní rok zpracovanými podle školních vzdělávacích programů daných oborů, specifikují a vysvětlí rozdělení učiva všech předmětů podle obtížnosti a náročnosti, blíže žáky seznámí s cíli předmětů a celkovou strukturou předmětů v ročníku.

V průběhu každého pololetí se žáci vzdělávají a připravují samostatně v souladu s výše uvedenými doporučenými vzdělávacími plány a své znalosti si prověřují vypracováním zadaných kontrolních otázek, úloh, cvičení, samostatných písemných prací a seminárních prací, které průběžně zasílají vyučujícím ke kontrole. Každému žákovi je stanoven harmonogram klasifikačních zkoušek.

Odborný výcvik je zajištěn ve specializovaných školních dílnách nebo na odborných pracovištích školy.

Metody výuky

Metody výuky

Tato forma zkráceného vzdělávání je založena na samostatném studiu s využitím elektronické komunikace se školou a minimální účasti žáků ve škole. Jedná se o individualizovanou výuku.

Prezentace učiva, komunikace žáka a vyučujícího a předávání informací o organizaci a průběhu studia jsou založeny na částečném nebo úplném využití informačních technologií.

Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník ve vybraném oboru. Vzdělávání probíhá v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru a to během 1 roku.

Toto studium absolventovi umožní rozšíření kvalifikace, zvýšení možností uplatnění na trhu práce i pro samostatnou výdělečnou činnost.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Základy elektrotechniky
Materiály a technologie
Elektrická měření
Automatizační zařízení
Elektrické stroje a přístroje
Elektronika
Technická dokumentace

Odborný výcvik

Úspěch žáků

Úspěch žáků

Soutěž Machr roku 2018

Již po jedenácté se sešli učni z celé republiky na akci Machři roku, aby poměřili své schopnosti a um. Letos se tak stalo 13. 9. 2018 na Letenské pláni v Praze a bylo opravdu na co se dívat. Letos poprvé se přehlídky zúčastnili i žáci naší školy.

Žáci 70 týmů celé republiky se utkali o trofeje a finanční odměny v celkové výši 90 tisíc Kč v oborech truhlář, elektrikář a strojní mechanik.

Celodenní program však nebyl jen soutěžní, ale jednalo se i o prezentaci středních škol a odborných učilišť. K vidění byly například ukázky dalších řemesel a profesí, které se přijely do Prahy představit. Mohli jsme tak zhlédnout třeba práci puškaře, mincíře, kuchaře, cukráře, uměleckého foukače skla, kadeřníky, hodináře, krejčí, nebo chovatele koní z pražské Chuchle a mnoho a mnoho dalších. Zahájení programu se ujala radní Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena Ropková a programem provázel Jan Onder, známý například z velmi populární soutěže StarDance.

Výsledky soutěže:

 TRUHLÁŘ

 • Střední odborné učiliště, Hluboš
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 • Waldorfská škola Příbram
 • Naši školu reprezentovali: Jan Hujíček a Michal Všetíček.

STROJNÍ MECHANIK

 • Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace
 • Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
 • VOŠ, OA a SOUT Chotěboř
 • Naši školu reprezentovali: Hofman Ondřej a Chrudina Filip.

ELEKTRIKÁŘ (SILNOPROUD)

 • Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
 • Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p.o.
 • Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
 • Naši školu reprezentovali: Zdeněk Večerka a Verner Jan.


 září 2018

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×