Učební obor

Prodavač

Cílem oboru vzdělání je připravit absolventa na povolání prodavač tak, aby mohl pracovat samostatně ve všech typech provozních jednotek.

Kód oboru
66-51-H/01
Délka studia
3 roky, denní studium
Zaměření
ekonomika, obchodní provoz, zbožíznalství, účetnictví, IT, propagace, administrativa prodeje
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Co říkají naši absolventi

Martina Strnadová


Prodavačka
„Složitá rodinná situace mě i sestru přivedly k tomu, že jsme se rozhodly naučit se nějaké užitečné řemeslo. Díky tomu, že se vyučíme prodavačkami, se postavíme na vlastní nohy.“

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30, Šumperk. Praktické vyučování se organizuje formou odborného výcviku na prodejních jednotkách školy a smluvních pracovištích v regionu.

Profil absolventa

Profil absolventa

V odborném výcviku se seznámíte s prodejem
potravinářského zboží, textilu, drogerie, parfumerie, elektro, obuvi, papírnictví atd.


Požadavky na absolventa 3. ročníku

  • ekonomické vyjadřování v ústním i písemném projevu - znalost daňové evidence
  • ovládání techniky administrativy
  • osvojení zásad jednání se zákazníkem
  • samostatný prodej zboží
  • ovládání dalších maloobchodních operací
  • znalost vlastností prodávaného zboží
  • znalost principů tržního hospodářství

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolvent uplatní své nabyté odborné znalosti a dovednosti v různých malých a středních soukromých podnicích, ale také ve velký řetězcích, a to jako prodavač, pokladní…

Po doplnění dosaženého středního vzdělání maturitním vysvědčením (obor 64-41-L/51 Podnikání) se může absolvent uplatnit na případných vedoucích pozicích nebo začít studovat na jakémkoliv typu vysoké školy.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Občanská nauka
Fyzika
Chemie
Základy ekologie
Matematika
Estetická výchova
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Hospodářský zeměpis
Odborné předměty
Obchodní provoz
Propagace
Zbožíznalství
Provozní administrativa
Psychologie prodeje
Obchodní počty

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Po absolvování oboru vzdělání zakončeného výučním listem lze pokračovat ve vybraných školách v dalším vzdělávání v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×