Učební obor

Mechanik opravář kolejových vozidel

Obor spojuje všeobecné a odborné vzdělání, poskytuje základní předpoklady k provádění odborných opravárenských činností. Je zaměřený na opravy železničních kolejových vozidel.

Kód oboru
23-68-H/01
Délka studia
3 roky, denní studium
Zaměření
opravy železničních kolejových vozidel
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost - i pro vykonání svářečského kurzu
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře

Proč si zvolit tento obor?

Žák může získat svářečský průkaz.

Možnost poskytnutí stipendia.

Možnost dvouletého nástavbového vzdělávání ukončené maturitní zkouškou.

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30, Šumperk. Odborný výcvik je prováděn ve vlastních střediscích školy (středisku fy PARS).

Profil absolventa

Profil absolventa

Obsluhuje diagnostická zařízení při zjišťování závad. Kontroluje technický stav vozidel a jejich příslušenství. Rozpozná druhy závad. Stanoví rozsah oprav, provádí demontáž agregátů vozidel, jejich opravu a následnou montáž. Absolvent používá odbornou terminologii. Využívá pracovní pomůcky, nářadí a stroje. Čte technické výkresy, schémata. Provádí diagnostiku a opravy, dodržuje předepsané postupy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Používá vhodné materiály a náhradní díly. Umí pracovat v týmu a s osobním počítačem na uživatelské úrovni. Je informačně gramotný. Je připraven dále se vzdělávat a sledovat směry vývoje ve svém oboru. Žák může získat svářečský průkaz.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru s výučním listem - mechanik opravář kolejových vozidel - je připraven k výkonu dělnických povolání při montáži, opravách a údržbě vozidel.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Občanská nauka
Fyzika
Biologie a ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informatika
Odborný výcvik
Ekonomika
Stroje a zařízení
Strojnictví
Technologie
Technická dokumentace
Elektrotechnická zařízení
Montáže a opravy
Kolejová vozidla

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Dvouleté nástavbové vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Je poskytováno přímo ve škole.

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×