Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu SŠŘ je aktivně vytvářet takové školní prostředí, kde se každý žák cítí slyšený a může aktivně přispívat k formování prostředí a  strategií naší školy.

Žákovský parlament funguje jako prostředník pro aktivní zapojení žáků do rozhodovacích procesů týkajících se školního života. Organizujeme nejen vzdělávací akce, ale také se snažíme o vytváření příjemného školního prostředí, které podporuje osobní rozvoj každého jednotlivce.

Zvláštní důraz klademe na wellbeing a podporu týmové spolupráce, což odrážíme skrze různé akce, výlety, přednášky a projekty.

Díky žákovskému parlamentu mohou naši žáci sdílet své nápady a představy a aktivně přispívat k vytváření příjemného klimatu nejen ve škole, ale i ve městě Šumperk. Prostřednictvím této platformy vytváříme prostor pro vzájemné sdílení a inspiraci, čímž formujeme pozitivní a podporující prostředí celé školní komunity.

×