Domov mládeže

Naše škola nemá vlastní ubytovací zařízení. Naši žáci se mohou ubytovat v některém z domovů mládeže:

SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3

DM Zemědělská

VOŠ a SPŠ, Šumperk, Gen. Krátkého 1

DM Gen. Krátkého

×