Třídní učitelé

1. ročník

Označení třídy Jméno třídního / zastupujícího učitele E-mail
Označení třídy
OK 1.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. HRIVNÁK Roman / Mgr. ZAPLETAL FRANCOVÁ Pavlína
E-mail
hrivnak@skolasumperk.cz
Označení třídy
TR 1.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. JAKOUBEK Petr / Mgr. WINKLER Radek
E-mail
jakoubek@skolasumperk.cz
Označení třídy
SMO 1. (sk OS)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. ČÍPA Jakub / Mgr. JAKOUBEK Petr
E-mail
cipa@skolasumperk.cz
Označení třídy
E 1.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. ŠON Roman / PaedDr. SOURAL Martin MBA, LL. M.
E-mail
son@skolasumperk.cz
Označení třídy
EZE 1. (sk. E)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. PROCHÁZKA Pavol / Ing. DIVIŠ Milan
E-mail
p.prochazka@skolasumperk.cz
Označení třídy
KD 1.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. ČÍPOVÁ Kateřina / Ing. BROKEŠOVÁ Hana
E-mail
cipova@skolasumperk.cz
Označení třídy
PA 1.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. ROUSKOVÁ Tereza / Ing. PREGETOVÁ Marie
E-mail
rouskova@skolasumperk.cz
Označení třídy
I 1.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. GRULICHOVÁ Jitka / Ing. MAIXNEROVÁ Marcela
E-mail
grulichova@skolasumperk.cz
Označení třídy
ZT 1. (sk. T)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. ŠEVČÍKOVÁ-PEIKEROVÁ Gabriela / Ing. GRULICHOVÁ Jitka
E-mail
peikerova@skolasumperk.cz
Označení třídy
MS 1. (sk. OB)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. DRÁBKOVÁ Jana / Ing. LUBINA Robert
E-mail
drabkova@skolasumperk.cz
Označení třídy
S 1.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. HRDLIČKOVÁ Eva / Ing. ŠEVČÍKOVÁ-PEIKEROVÁ Gabriela
E-mail
hrdlickova@skolasumperk.cz
Označení třídy
EJB
Jméno třídního / zastupujícího učitele
PaedDr. SOURAL Martin MBA, LL. M. / Ing. ZNOJ Milan
E-mail
soural@skolasumperk.cz
Označení třídy
EJA
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. ZNOJ Milan / PaedDr. SOURAL Martin MBA, LL. M.
E-mail
znoj@skolasumperk.cz

2. ročník

Označení třídy Jméno třídního / zastupujícího učitele E-mail
Označení třídy
TR 2.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. KOŇARIK David / Ing. PROCHÁZKA Pavol
E-mail
konarik@skolasumperk.cz
Označení třídy
OK 2. (sk. SM)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. WINKLER Radek / Mgr. KOLÁŘOVÁ Eva
E-mail
winkler@skolasumperk.cz
Označení třídy
E 2.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. DIVIŠ Milan / Mgr. ŠON Roman
E-mail
divis@skolasumperk.cz
Označení třídy
EZO 2. (sk. OS)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. KNOPPOVÁ Lucie / Mgr. KOLÁŘOVÁ Eva
E-mail
knoppova@skolasumperk.cz
Označení třídy
KDA 2.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. MUSILOVÁ Marcela / Mgr. KUBELKOVÁ Hana
E-mail
musilova@skolasumperk.cz
Označení třídy
I 2.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. ČECH Ivo / Mgr. GAVANDA Ivan
E-mail
cech@skolasumperk.cz
Označení třídy
ST 2.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. REKŠÁK Jan / Mgr. PŘIKRYLOVÁ Ivana
E-mail
reksak@skolasumperk.cz
Označení třídy
PA 2.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. KŘÍŽOVÁ Petra / Mgr. et Ing. FIALOVÁ Libuše
E-mail
krizova@skolasumperk.cz
Označení třídy
ZT 2. (sk. T)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. HOLUBEC David / Ing. HRDLIČKOVÁ Eva
E-mail
holubec@skolasumperk.cz
Označení třídy
MS 2. (sk. OB)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. et Mgr. FIALOVÁ Libuše / Mgr. MRÁZKOVÁ Kamila
E-mail
fialova@skolasumperk.cz
Označení třídy
NS 2. (sk. S)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. PŘIKRYLOVÁ Ivana / Mgr. BRADÁČOVÁ Zuzana
E-mail
prikrylova@skolasumperk.cz

3. ročník

Označení třídy Jméno třídního / zastupujícího učitele E-mail
Označení třídy
SM 3. (sk. KD)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. KOLÁK Oldřich / Ing. HEGEROVÁ Milena
E-mail
kolak@skolasumperk.cz
Označení třídy
TR 3.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. VOJTEK Michal, MBA / Ing. HOLUBEC David
E-mail
vojtek@skolasumperk.cz
Označení třídy
E 3.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. KUBELKOVÁ Hana / Mgr. KOLÁK Oldřich
E-mail
kubelkova@skolasumperk.cz
Označení třídy
OK 3. (sk. SM)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. DRÁBKOVÁ Jana / Ing. HRIVNÁK Roman
E-mail
drabkova@skolasumperk.cz
Označení třídy
KDA 3.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. ŠINDLEROVÁ Zita / Mgr. ČÍPOVÁ Kateřina
E-mail
sindlerova@skolasumperk.cz
Označení třídy
KDB 3.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. RULÍŠKOVÁ Andrea / PUKYŠOVÁ Anežka
E-mail
ruliskova@skolasumperk.cz
Označení třídy
PA 3. (sk. OS)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. BROKEŠOVÁ Hana / Mgr. ŠINDLEROVÁ Zita
E-mail
brokesova@skolasumperk.cz
Označení třídy
I 3.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. MAIXNEROVÁ Marcela / Ing. ČECH Ivo
E-mail
maixnerova@skolasumperk.cz
Označení třídy
ZT 3. (sk. T)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. GAVANDA Ivan / PUKYŠOVÁ Anežka
E-mail
gavanda@skolasumperk.cz
Označení třídy
MS 3. (sk. OB)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. MRÁZKOVÁ Kamila / Ing. JÍLEK Karel
E-mail
mrazkova@skolasumperk.cz
Označení třídy
NS 3. (sk. S)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. BRADÁČOVÁ Zuzana / Mgr. DRÁBKOVÁ Alena
E-mail
bradacova@skolasumperk.cz
Označení třídy
ST 3. (sk. S)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. HECL Břetislav / Ing. REKŠÁK Jan
E-mail
hecl@skolasumperk.cz

4. ročník

Označení třídy Jméno třídního / zastupujícího učitele E-mail
Označení třídy
NS 4. (sk. S)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. DRÁBKOVÁ Alena / Mgr. DRÁBKOVÁ Jana
E-mail
drabkovaa@skolasumperk.cz
Označení třídy
MS 4. (sk. OB)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. LUBINA Robert / Ing. KOŇARIK David
E-mail
lubina@skolasumperk.cz
Označení třídy
ST 4.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. JÍLEK Karel / Ing. Hecl Břetislav
E-mail
jilek@skolasumperk.cz
Označení třídy
NA 1.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. LUBOJACKÁ Jana / Ing. KŘÍŽOVÁ Petra
E-mail
lubojacka@skolasumperk.cz
Označení třídy
NA 2.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. PREGETOVÁ Marie / Ing. LUBOJACKÁ Jana
E-mail
pregetova@skolasumperk.cz
×