Historie školy

Přečtěte si o historii školy na ulici Gen. Krátkého 30 nebo o historii zámečku.

Historie školy

Na konci školního roku 2013/2014 rozhodlo Zastupitelstvo Olomouckého kraje o sloučení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště na ul. Gen. Krátkého v Šumperku se Střední školou železniční a stavební na Bulharské ulici v Šumperku. Nová škola vzniká k 1. září 2014 a nese název Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk – čtěte celý text.

Bulharská 8 GK 30

V průběhu následujících dvou let škola realizovala 2 významné investiční akce financované Olomouckým krajem jako zřizovatelem školy. Rekonstrukce fasády a zateplení budovy v ul. Gen. Krátkého bylo dokončeno v říjnu 2015. Ve školním roce 2016/2017 byla dokončena rekonstrukce historické budovy v ul. Bulharské – výměna oken a nová fasáda. Střední škola železniční, technická a služeb v Šumperku se tak zařadila mezi desítky škol, ve kterých byly v letech 2012–2016 díky podpoře zřizovatele Olomouckého kraje realizovány projekty zaměřené na energeticky úsporná opatření a na dostavby a opravy areálů. V příštích letech je plánovaná další investiční akce Olomouckého kraje – přístavba nové budovy odborných dílen a učeben v ul. Gen. Krátkého 30.

 

 

Historie školy na ulici Gen. Krátkého 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Šumperku je nejstarším a největším učňovským zařízením v regionu. Hlásí se k odkazu živnostenské pokračovací školy, jejíž kořeny sahají do roku 1882, a Živnostenské školy pokračovací v Šumperku otevřené v roce 1920 při obchodní škole, která vzdělávala učně nejrůznějších řemesel.
Po celou dobu trvání si škola uchovala různorodost učebních oborů. Obory vzdělání tradičních řemesel v oblasti kovo, dřevo, obchod a služby zabezpečují výchovu a vzdělání žáků základních škol a dalších uchazečů, pro které škola zajišťuje teoretickou i praktickou výuku. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na středních školách ukončeném maturitou.

Již v roce 1994 se škola zapojila do česko-rakouského projektu v oblasti výuky prodavačů smíšeného zboží a obchodníků. V rámci tohoto projektu jsou pro studenty pořádána setkání, na kterých jsou prezentovány seminární práce z oblasti ekonomiky, a soutěže odborných dovedností. V kategorii prodavač smíšeného zboží se Denisa Christidisová v roce 2001 umístila na 4. místě. Stejná žákyně pak získala osvědčení MŠMT za vynikající studijní výsledky letech 1999-2002. V roce 2003 Veronika Vavrušová obsadila 2. místo. V roce 2002 se Radovan Kupčík umístil na ekonomickém semináři na 3. místě a v roce 2004 Michal Maier se svou seminární prací zvítězil.

Ocenění žáka Jakuba Kopeckého


„Dalším významným dokladem kvality přípravy našich žáků jsou ocenění Hospodářské komory České republiky, která jsou udělována za splnění náročných kritérií. Od školního roku 2001/2002 pravidelně vždy alespoň 10 žáků školy přebírá v Praze při slavnostním ceremoniálu jmenovité ocenění, škola pak souhrnné jako ocenění kvality výuky a pedagogických pracovníků školy.“

Ocenění školy


„Týká se to prakticky všech vyučovaných oborů, pravidelně jsou mezi oceněnými naše kadeřnice, prodavačky, truhláři, zámečníci a obráběči, dříve také instalatéři. V letošním roce 2013 získal ocenění Jakub Kopecký, když vykonal závěrečnou zkoušku v oboru vzdělání Prodavač před zástupcem Hospodářské komory České republiky. Od roku 2006 přebírají žáci s tímto oceněním také Europass, který jim díky dosažené kvalifikaci otvírá dveře do Evropy.“

Zlatý pohár Linde


„Také ve speciálních oborových soutěžích se naši žáci umí prosadit, pravidelně se zúčastňují soutěží odborných dovedností a dosahují vynikajících umístění.“

V poslední době patří mezi stále žádanější profese svářeče. Patronem a vyhlašovatelem mezinárodní soutěže o Zlatý pohár je firma LINDE. Již v roce 2002 se naši žáci umístili takříkajíc "na bedně", Karel Bok a David Šimek obsadili třetí místa, stejnou pozici pak získal v roce 2005 Petr Zouhar. Vlastního poháru (viz foto) se škola dočkala v roce 2007 díky Martinu Vondráčkovi, když o tomto výrazném úspěchu referoval v samostatném článku i tisk.
A také letos (15.-16. 4. 2008) naši žáci Kamil Knápek a Tomáš Němec potvrdili vysokou úroveň přípravy svářečů na naší škole a zabrali první dvě místa na stupních vítězů.

Krásné výrobky zvládají naši truhláři a jejich umění bylo několikrát oceněno například při soutěži Cena juniorů, která probíhá pod patronací odborného časopisu Truhlářské listy. Nejvýrazněji se umístil Tomáš Bín, když v ročníku 2001 obsadil v celostátním finále 2. místo.

Soutěživý duch a kouzlo přehlídek motivuje především žákyně oboru kadeřník a krejčí k hojné účasti na školních soutěžích. Díky možnostem výběru z široké základny pak ani nepřekvapí umístění na soutěžích oděvní tvorby nebo dokonce na mezinárodních soutěžích účesové tvorby. Díky svému vítězství na Juniorském mistrovství ČR v účesové tvorbě na téma "Živly země", které se konalo v rámci mezinárodního veletrhu kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu WORLD OF BEAUTY & SPA 2007 v Praze dne 3. 3. 2007, byla Petra Hedrichová pozvána i do České televize, kde v pořadu SAMA DOMA předváděla své umění. Toto vítězství navazovalo na 1. místo v 7. ročníku mezinárodní soutěže studentů středních škol v kosmetické a kadeřnické tvorbě KALIBR CUP, který se konal 22. 2. 2007 v Lanškrounu. Petra šla v šlépějích Veroniky Horáčkové, která podobně velmi úspěšně působila v obou soutěžích v roce 2006 (viz reportáž na Rej.cz).

Dokladem toho, že škola dbá i na všeobecně vzdělávací předměty, je každoroční spolupořadatelství celostátní matematické soutěže pro žáky středních škol a učilišť, kde např. v jubilejním 15. ročníku ve školním roce 2006/2007 našeho žáka Pavla Křenka dělilo od 3. místa jen několik minut (při rovnosti bodů totiž o pořadí rozhoduje rychlost vypracování řešení).
V oblasti společenskovědní zanechalo dobrý dojem družstvo žáků třídy OB 4 (školní rok 2006/2007), když se zúčastnilo v říjnu 2006 v Olomouci znalostní soutěže o Evropské unii a Michal Stuchlý si vybojoval účast na zájezdu do Štrasburku, kde navštívil jednání Evropského parlamentu (zájezd měl pochopitelně zdarma jako odměnu za své znalosti).

Již staří řekové hlásali jako ideál vyrovnanost ducha i těla. V rámci osnov tělesné výchovy jsou pro žáky prvních ročníků organizovány lyžařské kurzy (pokud je nezhatí počasí), pro žáky druhých ročníků sportovně-turistické kurzy zaměřené na rafting, pěší turistiku a cykloturistiku. Škola má kvalitní tělocvičnu, ve které probíhá řada turnajů, žáci také mohou využívat posilovnu.
Škola si tak může připisovat aspoň malinký podíl na sportovních úspěších bývalých i současných žáků. Jen několik příkladů: Titul mistra světa v kategorii juniorů ve slalomu na divoké vodě v roce 1996 získal Martin Rašner. Aleš Valenta je olympijským vítězem 2002 v akrobatickém lyžování. Pavel Zitta, reprezentant ČR v silniční cyklistice, se v roce 2002 umístil v České poháru na 8. místě. Jana Zelinková je čtyřnásobná juniorská mistryně republiky ve sportovní střelbě. Ligový rekord vytvořila v roce 2006 Alena Huňková, členka oddílu košíkové starších dorostenek v Šumperku, počtem 67 bodů v jednom utkání.
Ze současných žáků nelze opomenout Petra Vojáčka, který získal 3. místo ve své kategorii na mistrovství republiky v kulturistice v roce 2006 a následně na listopadovém mistrovství světa juniorů v kulturistice v sicilském Agrigento se umístil na osmém místě.

Mimo individuálních úspěchů slaví dobrá umístění v turnajích i sportovní kolektivy našich žáků. Uveďme například:
Turnaj ve stolním tenisu družstev žáků středních škol v lednu 2004, kde naši chlapci J. Šváb a M. Hlobil získali 3. místo.
V okresním finále v silovém víceboji 2004 dosáhlo naše družstvo mladších chlapců ve složení M. Chudoba, Z. Pur, P. Štolc, R. Straka na 3. příčku.
V okresním finále florbalu v roce 2006 družstvo našich florbalistů - M. Indra, M. Langer, R. Veselý, M. Hégr, P. Soural, M. Vlk, M. Hazucha, D. Bachroň, L. Křesina, L. Pospíšil, O. Houdek - vyhrálo bez porážky skupinu a z druhé příčky okresního kola postoupilo do krajského finále do Přerova.
Družstvo našich basketbalistek ve složení A. Huňková, I. Moravcová, O. Tobolová, M. Plzáková, B. Jetmarová, K. Šmídová v okresním finále ve školním roce 2005/2006 získalo 2. místo a postup do krajského finále, kde se umístilo na 6. místě.

 

Na počátku devadesátých let jsme navázali úzké kontakty s učilištěm v polském Stroniu. Pravidelně pořádáme výměnné pobyty pro žáky, v jednom roce jedou naši žáci do Polska, v dalším roce vítáme polské žáky u nás.

Historie "Zámečku"

Roku 1958 se škola mění na Odborné učiliště železniční a stěhuje se do budovy "Zámečku" ("Hrádku") v Bulharské 8.
Vyučovalo se v oborech Mechanik kolejových motorových vozidel, Elektromechanik, Traťový strojník, Provozní zámečník, Zámečník kolejových vozidel a Automechanik. Velmi se osvědčil odborný výcvik v Železničních opravnách Šumperk, dnes Pars.

K 1. červenci 1991 získává škola právní subjektivitu.
K 1. listopadu 1992 převádí Federální ministerstvo dopravy a spojů školu na nového zřizovatele - Ministerstvo hospodářství.
K 1. listopadu 1996 novým zřizovatelem se stává MŠMT ČR.
K 1. řínu 2001 přechází škola pod Krajský úřad Olomouckého kraje.
K 21. prosinci 2001 se mění název školy na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště železniční a stavební Šumperk.
V roce 2002 otevřela škola dva maturitní obory: Mechanik strojů a zařízení pro kolejová vozidla a Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství.
K 1. červenci 2005 dochází ke sloučení se Střední odbornou školou památkové péče v Šumperku. Studiní nabídka se rozšiřue o další dva obory: Stavebnictví, zaměření stavební obnova, a Dřevěné konstrukce.

"Zámeček"


„Naše škola začala v roce 1956 ako Železniční učňovská škola, a to v budově tehdejší ZDŠ v Sadové ulici. Odborný výcvik zabezpečovaly ČSD - Dílny v Šumperku, teoretickou výuku řídilo školské odělení Správy Střední dráhy.“
×