Maturitní obor

Stavebnictví

Absolvent je odborně vzdělaný středoškolský technik. Zajišťuje realizaci staveb, ve 3D programu navrhuje jednoduché stavby a jejich interiéry, sestavuje rozpočty, učí se prezentovat svou práci. Důraz se klade na samostatné myšlení a kreativitu.

Kód oboru
36-47-M/01
Délka studia
4 roky, denní studium
Zaměření
navrhování interiérů a budov
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia
maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Certifikát
vysvědčení o maturitní zkoušce

Proč si zvolit tento obor?

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata.

Obor je podporován prospěchovým stipendiem.

Možnost studia na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30, Šumperk.

Praxe se realizuje v dílnách  areálu Rapotín a na reálných stavbách.

 

Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent navrhuje jednoduché pozemní stavby včetně dodatečných stavebních úprav, vypracuje projektovou dokumentaci v 3D CAD systému, sestaví  jednoduchý rozpočet stavby.

Orientuje se v základních principech navrhování staveb a interiérů budov, ve vývoji architektury a památkové péče, správně volí materiály, má přehled o nabídce trhu, dbá na BOZ, jedná ekonomicky.

Efektivně pracuje s informacemi, domluví se v jednom cizím jazyce, je schopen a připraven samostatně se vzdělávat.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako stavební technik při přípravě a realizaci staveb, jako kreslič, rozpočtář, stavební mistr, popř. stavbyvedoucí.

Ve výrobě a distribuci hmot jako technolog, provozní dispečer, logistik, kontrolor jakosti, stavební technik zkušebnictví, pracovník marketingu ve výrobě nebo obchodní zástupce.

Ve správních institucích jako referent státní správy nebo technik developerských společností při správě a údržbě budov.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Občanská nauka
Dějepis
Biologicko-chemický základ
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Aplikovaná informatika
Ekonomika
Deskriptivní geometrie
Odborné kreslení
Cvičení z pozemního stavitelství
Architektura
Stavební materiály
Pozemní stavitelství I
Stavební mechanika
Geodezie
Stavební konstrukce
Praxe
Projektování budov
Stavební provoz
Rozpočtování staveb
Pozemní stavitelství II
Obnova budov
Průzkumy staveb
Grafické programy
Cvičení z matematiky
Cvičení z cizího jazyka

Prezentační a komunikační dovednosti

Architektura pro praxi

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Zkrácené jednoleté vzdělávání ukončené výučním listem – Zedník. Je organizováno přímo ve škole.

Možnost studia na vysoké škole, nebo vyšší odborné škole.

Spolupracujeme
s těmi nejpovolanějšími

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×