Učební obor

Elektrikář – silnoproud

Absolvent po ukončení vzdělávání zvládá základní činnosti v elektroinstalaci, provozu a opravách elektrotechnických a technických zařízení budov. Získané dovednosti uplatňuje při samostatné práci. Obor je vhodný pro chlapce i děvčata.

Kód oboru
26-51-H/02
Délka studia
3 roky, denní studium
Zaměření
elektroinstalace, provoz a oprava elektrotechnických a technických zařízení budov
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost včetně barvocitu
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Proč si zvolit tento obor?

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata.

Možnost poskytnutí stipendia.

Možnost dvouletého nástavbového vzdělávání, které je zakončené maturitní zkouškou.

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Bulharská 8, Šumperk.

Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Ovládá výrobu, sestavování, údržbu a zkoušení elektrozařízení a elektro výzbroje všeho druhu. Provádí elektroinstalaci podle výkresů a schémat. Umí pracovat v týmu a s osobním počítačem na uživatelské úrovni. Je informačně gramotný.

Vědomosti z ekonomiky a podnikání mu umožňují orientovat se na trhu práce a v pracovněprávních vztazích. Umí se dále vzdělávat a sledovat směry vývoje ve svém oboru. Je připraven k absolvování zkoušky dle platné legislativy NV č. 194/2022 Sb.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář v elektromontážních firmách, ve firmách strojírenských a stavebních nebo v opravárenských závodech v mnoha pracovních pozicích. Například: provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik údržbář, provozní elektrikář železniční dopravy.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Občanská nauka
Fyzika
Chemie
Biologie a ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informatika
Ekonomika
Základy elektrotechniky
Elektrotechnologie
Elektrická měření
Přestavby budov
Automatizace
Užití elektrické energie
Silnoproudá zařízení
Odborný výcvik

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Dvouleté nástavbové vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Je poskytováno přímo ve škole.

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×