Učební obor

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Absolvent je schopen provádění kvalifikovaných servisních prací na elektrotechnických zařízení a přístrojích. Mezi získané schopnosti patří instalace, zprovoznění, kontrola, údržba a oprava elektrotechnických zařízení a přístrojů.

Kód oboru
26-52-H/01
Délka studia
3 roky, denní studium
Zaměření
instalace zprovoznění, kontrola, údržba a oprava elektrotechnických zařízení a přístrojů
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Proč si zvolit tento obor?

Absolventi se mohou uplatnit i jako soukromí podnikatelé.

Možnost poskytnutí stipendia.

Možnost zkráceného studia ve vybraných oborech.

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30, Šumperk. Odborný výcvik je prováděn ve vlastním středisku školy.

Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent je schopen provádění kvalifikovaných servisních prací na elektrotechnických zařízení a přístrojích. Mezi získané schopnosti patří instalace, zprovoznění, kontrola, údržba a oprava elektrotechnických zařízení a přístrojů.

Absolventi tohoto oboru vzdělání jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci schopní vykonávat odborné práce u firem v oblasti různých elektrotechnických zařízení a přístrojů.

Mezi další možnosti uplatnění absolventů patří servisní péče v technických službách, provozní technická údržba v průmyslových podnicích – např. automatické výrobní linky, strojní zařízení, měřící a regulační technika, kancelářská technika, spotřební elektronika a další.

Je připraven pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 6, NV č. 194/2022 Sb.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Po ukončení vzdělávání jsou absolventi připraveni vykonávat instalaci, uvádění do provozu, kontrolu, údržbu a opravy elektrotechnických zařízení a přístrojů.

Zároveň se mohou uplatnit jako provozní elektrikáři, elektromechanici pro zabezpečovací techniku, mechanici měřících, regulačních a automatizačních zařízení, opraváři elektrospotřebičů a soukromí podnikatelé v oboru elektro např. chladící a mrazící zařízení, klimatizace, elektrické pohony a napájecí zdroje a další.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Občanská nauka Matematika
Základy ekologie
Fyzika
Chemie
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Odborné předměty — např. Základy elektrotechniky
Elektrotechnologie
Elektrotechnická měření
Elektronika
Elektrické stroje a přístroje
Technická dokumentace
Ekonomika

Odborný výcvik

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Studium je zakončeno výučním listem s možností dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu ve vybraných oborech ukončeném maturitní zkouškou.

Úspěchy žáků

Úspěchy žáků

Elektromechanici uspěli

Dne 22. 10. 2019 proběhlo krajské kolo odborné soutěže TALENTY PRO FIRMY „T-PROFI“ pořádané Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, konané při Burze práce a vzdělávání na výstavišti Flora Olomouc. Náš tým byl zaštítěn Společností FORTEX - AGS, a.s., která zajistila dopravu a veškerou podporu, včetně darů za účast na soutěži.

Podle pravidel byl každý soutěžní tým složen z šesti členů. První tři jsme vybrali z žáků naší školy, a to z druhého ročníku třídy ELEKTROMECHANIK PRO STROJE A PŘÍSTROJE. Ti byli doplněni žáky z 5. třídy Základní školy, Vrchlického 22, Šumperk. Naši školu zastupovali: Michal Juřica, Pavel Grežo a Aleš Jančík.

Soutěžilo se v smontování modelu jeřábu ze stavebnice MERKUR, který byl opatřen pohony k pohybu navijáku a otáčení okolo své osy. Na zadaný úkol byl časový limit 3 hodiny, který jsme velice dobře využili. Podmínkou soutěže bylo zapojit všechny členy týmu do práce, což se z mého pohledu podařilo. Týmu se podařilo obsadit 2. místo.

 

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×