Učební obor

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Absolvent je schopen provádění kvalifikovaných servisních prací na elektrotechnických zařízení a přístrojích. Mezi získané schopnosti patří instalace, zprovoznění, kontrola, údržba a oprava elektrotechnických zařízení a přístrojů.

Kód oboru
26-52-H/01
Délka studia
3 roky, denní studium
Zaměření
instalace zprovoznění, kontrola, údržba a oprava elektrotechnických zařízení a přístrojů
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Proč si zvolit tento obor?

Absolventi se mohou uplatnit i jako soukromí podnikatelé.

Možnost poskytnutí stipendia.

Možnost zkráceného studia ve vybraných oborech.

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30, Šumperk. Odborný výcvik je prováděn ve vlastním středisku školy.

Profil absolventa

Profil absolventa

Absolventi tohoto oboru vzdělání jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci schopní vykonávat odborné práce u firem v oblasti různých elektrotechnických zařízení a přístrojů - např. chladící a mrazící zařízení, klimatizace, elektrické pohony a napájecí zdroje a další.

Mezi další možnosti uplatnění absolventů patří servisní péče v technických službách, provozní technická údržba v průmyslových podnicích – např. automatické výrobní linky, strojní zařízení, měřící a regulační technika, procesorová technika u technických zařízení a přístrojů, zabezpečovací technika, kancelářská technika, spotřební elektronika, zdvihací zařízení (výtahy) apod.

Je připraven pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle  § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Možnost poskytnutí stipendia!

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Po ukončení vzdělávání jsou absolventi připraveni vykonávat instalaci, uvádění do provozu, kontrolu, údržbu a opravy elektrotechnických zařízení a přístrojů.

Zároveň se mohou uplatnit jako provozní elektrikáři, elektromechanici pro zabezpečovací techniku, mechanici měřících, regulačních a automatizačních zařízení, opraváři elektrospotřebičů a soukromí podnikatelé v oboru elektro.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Občanská nauka Matematika
Základy ekologie
Fyzika
Chemie
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Odborné předměty — např. Základy elektrotechniky
Elektrotechnologie
Elektrotechnická měření
Elektronika
Elektrické stroje a přístroje
Technická dokumentace
Ekonomika

Odborný výcvik

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Studium je zakončeno výučním listem s možností dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu ve vybraných oborech ukončeném maturitní zkouškou.

Úspěchy žáků

Úspěchy žáků

Elektromechanici uspěli

Dne 22. 10. 2019 proběhlo krajské kolo odborné soutěže TALENTY PRO FIRMY „T-PROFI“ pořádané Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, konané při Burze práce a vzdělávání na výstavišti Flora Olomouc. Náš tým byl zaštítěn Společností FORTEX - AGS, a.s., která zajistila dopravu a veškerou podporu, včetně darů za účast na soutěži.

Podle pravidel byl každý soutěžní tým složen z šesti členů. První tři jsme vybrali z žáků naší školy, a to z druhého ročníku třídy ELEKTROMECHANIK PRO STROJE A PŘÍSTROJE. Ti byli doplněni žáky z 5. třídy Základní školy, Vrchlického 22, Šumperk. Naši školu zastupovali: Michal Juřica, Pavel Grežo a Aleš Jančík.

Soutěžilo se v smontování modelu jeřábu ze stavebnice MERKUR, který byl opatřen pohony k pohybu navijáku a otáčení okolo své osy. Na zadaný úkol byl časový limit 3 hodiny, který jsme velice dobře využili. Podmínkou soutěže bylo zapojit všechny členy týmu do práce, což se z mého pohledu podařilo. Týmu se podařilo obsadit 2. místo.

 

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×