Maturitní obor

Nábytkářská a dřevařská výroba

Absolvent je odborně vzdělaný středoškolský technik. Zajišťuje přípravu pro zhotovení dřevařských výrobků, pracuje v grafických programech, provádí návrhy interiérů a nábytku, které sám v rámci praxe realizuje. Stipendia Olomouckého kraje.

Kód oboru
33-42-M/01
Délka studia
4 roky, denní studium
Zaměření
dřevařská a nábytkářská výroba, čalounictví, stavební truhlářství, dřevěné konstrukce
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky
Způsob ukončení studia
maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Certifikát
vysvědčení o maturitní zkoušce

Proč si zvolit tento obor?

Uplatníš se v praxi ve velkých, středně velkých i malých firmách.

Můžeš se uplatnit v pozici zaměstnance i v pozici zaměstnavatele.

Můžeš se ucházet o studium na vysokých školách.

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30, Šumperk. Praktické vyučování se organizuje formou odborné praxe na odborných školních pracovištích v Rapotíně a na smluvních pracovištích u odborných firem v regionu.

Profil absolventa

Profil absolventa

Získá potřebné znalosti v oblasti konstrukční a technologické přípravy výroby s použitím výpočetní techniky a moderních kreslicích programů.

Seznámíte se s dřevařskou výrobou, nábytkářskou výrobou, čalounictvím, stavebním truhlářstvím, dřevěnými konstrukcemi. A to vše s provázaností na management a ekonomiku.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve firmách na střední a nižší úrovni řízení a na organizaci výroby, např. jako vedoucí a přípravář výroby, plánovač, mistr, referent v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, v obchodě a logistice.

Pracovat může i jako technolog, konstruktér a návrhář, operátor ve všech oblastech výroby, případně i jako úředník v oblasti státní správy.

Absolvent je připravován i na vstup do soukromého podnikání.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Občanská nauka
Dějepis
Fyzika
Chemie
Základy ekologie
Biologicko-chemický základ
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Konstrukce
Deskriptivní geometrie
Konstrukční cvičení
Aplikovaná VT
Technologie
Nauka o materiálech
Strojnictví
Výrobní zařízení
Čalounictví
Historický vývoj nábytku
Nauka o interiéru

Praxe

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Zkrácené jednoleté vzdělávání ukončené výučním listem. Je organizováno přímo ve škole.

Možnost studia na vysoké škole, nebo vyšší odborné škole.

Práce žáků

Spolupracujeme
s těmi nejpovolanějšími

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×