Učební obor

Klempíř

Absolvent je odborně vzdělaný řemeslník. Vyrábí, montuje a opravuje stavební klempířské díly, oplechování fasádních prvků, komínů a průniků. Podle návrhů montuje a opravuje stavební klempířské prvky a plechové střešní krytiny uměleckého stylu.

Kód oboru
23-55-H/01
Délka studia
3 roky, denní studium
Zaměření
stavební činnosti
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, zvláště schopnost práce ve výškách
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Proč si zvolit tento obor?

Závěrečná zkouška se koná v měsíci červnu, a to po úspěšném ukončení 3. ročníku.

Možnost poskytnutí stipendia.

Možnost dvouletého nástavbového vzdělávání ukončené maturitní zkouškou.

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka a odborný výcvik se střídají ve 14 denním cyklu (týden/týden).

Teorie probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30, Šumperk.

Odborný výcvik se realizuje v dílnách  odborných středisek.

Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent používá odbornou terminologii. Využívá pracovní pomůcky, nářadí a stroje. Čte stavební výkresy, zhotovuje jednoduché klempířské náčrty. Popíše technologický postup práce. Navrhuje, vyrábí, montuje a opravuje stavební klempířské konstrukce. Stanoví spotřebu materiálu. Orientuje se v základních cenových záležitostech. Dodržuje předpisy bezpečnosti práce.

Spolupracuje s ostatními pracovníky. Zákazníkovi je schopen poskytnout radu při volbě materiálu či pracovním postupu. Pracuje s osobním počítačem na uživatelské úrovni. Je informačně gramotný.

Vědomosti z ekonomiky a podnikání mu umožňují orientovat se na trhu práce a v pracovněprávních vztazích. Je připraven se dále vzdělávat a sledovat směry vývoje svého oboru.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve stavebních firmách v povolání klempíř nebo v živnostech. Provádí základní klempířské práce na pozemních stavbách, tj. zpracovává tenké plechy a profily na stavební klempířské výrobky, odvodnění střech, oplechování a lemování stavebních konstrukcí a kladení kovových střešních krytin. Zvládá navrhování, výrobu, montáž a opravy stavebních klempířských konstrukcí.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
Občanská nauka
Fyzika
Biologicko-chemické
vzdělávání a ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Ekonomika
Odborné kreslení
Materiály
Technologie
Stroje a zařízení
Informační a komunikační technologie
Odborný výcvik

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Dvouleté nástavbové vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Je poskytováno přímo ve škole.

Získání dalšího výučního listu v jednoletých zkrácených oborech.

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×