KOMISE HUMANITNÍ

Nezapomeňte na materiály, které pro Vás budou uloženy ve složce "Banka výukových materiálů" Microsoft Teams.

Mgr. Lada Kučerová

Český jazyk a literatura

1. učebnice Český jazyk (přehled středoškolského učiva, edice Maturita)

2. učebnice Literatura (přehled středoškolského učiva, edice Maturita)

3. MAŠKOVÁ, D. Čítanka 1,2,3,4  (k Literatuře – přehledu SŠ učiva)

4. učebnice Český jazyk – Jiří Melichar, Vlastimil Styblík

5. aplikace ScioDat.cz – testové úlohy (mluvnice i literatura)

6. web DUMY.cz – volně dostupné dig. učební materiály

7. DUMY – literatura – povinná četba– MZ 1 /VY_32_074114_12 (zpracovala Kučerová)

8. DUMY – sloh – MZ  1 /VY_32_074114_13 (zpracovala Kučerová)

9. web MATURITA.CERMAT.cz – didaktické testy  a zadání pro slohovou práci

10. web PRAVOPISNE.cz – opakování pravopisných jevů

11. studijní materiál pro literaturu od nejstaršího období po 20. století – word (zpracovala Kučerová)

12.  čtenářské dílny – čtení s porozuměním (zpracovala Kučerová).

Mgr. Olga Boháčová

Český jazyk a literatura

1. učebnice Český jazyk (Přehled učiva ZŠ) – Melichar, Styblík (TR1, OK1, PA1, E1, KD2)

2. studijní materiál pro literaturu od slovanských kořenů našeho písemnictví po národní obrození – word (zpracovala Boháčová)

3. DUMY – český jazyk VY – 32 – Inovace – 01 – 01  (zpracovala Boháčová)

4. web PRAVOPISNE.cz – opakování pravopisných jevů

5. web DUMY.cz – volně dostupné dig. učební materiály.

 

Občanská nauka  (SM1, KD1, KD3)

1. web DUMY.cz – volně dostupné dig. učební materiály,

2. Ucseon-line.cz,

3. Dejepis.com – volně dostupné web. stránky.

Mgr. Marie Holinková

Dějepis 2. ročník čtyřletých oborů vzdělání (MS2, ST2)

1. RVP – Společenskovědní vzdělání

2. Televize Seznam – Stream – Slavné dny

3. Památná místa našich dějin

4. Portál Moderní dějiny.

Mgr. Zuzana Bradáčová

Český jazyk a literatura

1. Literatura, Přehled středoškolského učiva – Taťána Polášková

2. Literatura v kostce pro střední školy – Marie Sochrová Český jazyk

3. Přehled středoškolského učiva – Drahuše Mašková

4. Český jazyk – Jiří Melichar, Vlastimil Styblík.

Internetové portály:

1. maturita.cermat.cz

2. statnimaturita-cestina.cz

3. pravopisne.cz

4. diktaty.cz

5. umimecesky.cz

6. dumy.cz

7. youtube.com – Daniel Zezula a David Jirsa – rozbor děl k maturitě.

Mgr. Lukáš Pavlů

Český jazyk a literatura

1. Literatura, Přehled středoškolského učiva – Taťána Polášková

2. Český jazyk – Jiří Melichar, Vlastimil Styblík

3. umimecesky.cz

4. prirucka.ujc.cas.cz.

Mgr. Táňa Šímová

Občanská nauka

1. ucseonline.cz

2. www.youtube.com - videa s vhodnou tematikou

3. edu.ceskatelevize.cz

4. jsns.cz – videa – mediální vzdělávání

5. prezentace – volně dostupné.

Mgr. Jana Drábková

Občanská nauka  (MS4, OK3, PA3, SM3, ST4, MS1, MS3, NS1, ST1, ST3)

1. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

2. SLAVNÉ DNY (STREAM)

3. ŠKOLA S NADHLEDEM

4. TRAINBRA.IN

5. OBČANKÁŘI.

Mgr. Zuzana Stonová

Občanská nauka

1. obcankari.cz

2. dumy.cz

3. vlastní PP prezentace.

 Psychologie

1. Vlastní PP  prezentace

2. dumy.cz

×