Bobřík informatiky

Ve dnech 13. 11. – 20. 11. 2023 se na naší škole konalo školní kolo v soutěži Bobřík informatiky. Soutěž byla rozdělena do 2 kategorií – Junior pro žáky 1. ročníků a Senior pro žáky 2. a 4. ročníků. 

V kategorii Junior soutěžily všechny třídy 1. ročníků v sudém týdnu. Celkem se soutěže zúčastnilo 150 žáků z toho 9 žáků se dostalo přes 100 bodů. Nejlepší řešitelkou se stala Valerie Kerekaničová ze třídy MS1 se ziskem 112 bodů. Na druhém místě se umístili – Samuel Košik a Ivan Mazáč ze třídy TR1, kteří získali 111 bodů.

V kategorii Senior soutěžily třídy E2, EZO2, NS2. Nejlepším řešitelem se stal Aleš Sekáč ze třídy E2, který získal 87 bodů. Na druhém místě se umístil Jakub Tosecký ze třídy EZO2 se ziskem 73 bodů. Na třetím místě se umístili – Tomáš Barčík, Matěj Hejl, Daniel Židlík ze třídy NS2, kteří získali 61 bodů.

Všem žákům děkujeme za účast, učitelé informatiky.

×