Mladí zemědělci na Střední škole řemesel

V Učitelských novinách byl publikovaný článek naší paní ředitelky Mgr. Ireny Jonové, která popsala spolupráci naší školy se Střední školou zemědělskou v Šumperku. Žáci 2. a 3. ročníku oboru Agropodnikání  mohou na naší škole absolvovat kurz – základy svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu.

×