Informace pro žáky a rodiče žáků 1. ročníků

Školní rok začíná sudým týdnem 2. 9. 2024 v 8:00, a to v budově na  ulici Gen. Krátkého 30, Šumperk pro obory – OK1, SMO1, TR1, E1, KD1, EZE1, PA1, MS1, S1, STN1, NA1 a v budově na ulici Bulharská 8 pro obory – ZT1, I1.

První den výuky probíhají ve všech ročnících třídnické práce, u žáků nastupujících do 1. ročníku budou probíhat do cca 12:15 hodin.

×