Informativní schůzky 1. ročníků

Dne 26. června 2024 v 16.00 hod. se v budově na ul. Gen. Krátkého 30, Šumperk uskuteční informativní schůzky zákonných zástupců žáků a zletilých žáků 1. ročníků školního roku 2024/2025.

×