Odborná exkurze OP Papírna Olšany

Žáci třídy E2 se 21. 5. 2024 zúčastnili odborné exkurze ve firmě OP Papírna Olšany.

Ve firmě nás přivítal pan Tomíček z personálního oddělení, který představil historii a výrobní portfolio Olšanských papíren.

Potom se ujal slova vedoucí elektro údržby Ing. Rutar, který nás seznámil s používaným strojním vybavením.

Následně se žáci rozdělili do dvou skupin. Každé skupiny se ujal zkušený pracovník a provedl nás výrobou. Žáci měli možnost vidět poměrně velkou část vybavení.

Prohlédli jsme jednak silovou část, to znamená vysokonapěťový rozvod, vysokonapěťových kobek, kompenzátory. Měli jsme možnost vidět řídící a diagnostickou část strojního vybavení.

V papírně žáci mohli také zhlédnout velmi široký rozsah elektrických přístrojů a vybavení, od staršího, až po to nejmodernější. Jednalo se o velice přínosnou exkurzi.

Po návratu z provozu se s námi pan Tomíček rozloučil a žáci si mohli odnést drobné reklamní předměty. Zároveň byla žákům nabídnuta možnost letní brigády.

×