Odborná exkurze TDK Šumperk

Žáci třídy E1 se 30. 4. 2024 zúčastnili odborné exkurze ve firmě TDK Šumperk. Pedagogický dozor zajistil Mgr. Šon a Ing. Diviš.

Po příchodu do firmy nás přivítala paní Součková, která nás zavedla do zasedací místnosti. Po krátkém proškolení z bezpečnosti nás seznámila s historií firmy a výrobním programem.

Následně si žáci oblékli pláště a rozdělili se na dvě skupiny.  Každou skupinu si převzal jeden technik a provedl nás svou výrobní divizí. Asi po hodině se skupiny vystřídaly.

V jedné divizi se mohli žáci seznámit s postupem výroby feritových jader a v další divizi viděli postup výroby a kontroly termistorů. Přestože exkurze trvala celé tři hodiny, tak žáci dokázali udržet pozornost a myslím, že je celá exkurze velice zaujala.

×