Zlatý pohár Linde

Ve dnech 22.–24. dubna 2024 jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže ve svařování Zlatý pohár Linde, který pořádala Střední odborná škola ve Frýdku-Místku. Konkurence byla značná, letošního 25. ročníku se zúčastnilo celkem 107 soutěžících z Česka, Slovenska, Německa, Bulharska, Ukrajiny a Číny.

Mladí svářeči poměřovali své síly v teorii a pěti praktických disciplínách. V teoretické části se hodnotila úroveň znalostí z oblasti technologie a bezpečnosti práce, v praktické části pak prokazovali soutěžící svou zručnost, cit pro detail a preciznost při jedné z vybraných metod svařování. Soutěžilo se ve svařování metodou 111 (svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou), 135 (svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v aktivním plynu), 141 (svařování elektrickým obloukem netavící se elektrodou v inertním plynu) a 311 (svařování plamenem). Součástí soutěžního klání bylo také svařování na virtuálním trenažéru od společnosti EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. – Soldematic Augmented Training.

Typy soutěžních svarových spojů byly dány propozicemi soutěže. Hodnocení jednotlivých svarů bylo provedeno zcela anonymně, neboť čísla vzorků byla zakrytá a teprve po odkrytí se vzorky tupých a koutových svarů spárovaly.

Za naši školu se soutěže zúčastnil Jirka Sontág, žák oboru instalatér, který v kategorii svařování metodou 311 vybojoval krásné 8. místo.

Soutěž provázel bohatý doprovodný program, jehož součástí byly odborné přednášky, představení nových technologií ve svařování a exkurze. V rámci soutěže se uskutečnily také prezentace výrobců a prodejců svařovací techniky. Akce se konala pod záštitou generálního partnera Linde Gas a.s., největšího výrobce technických plynů v ČR, pod odborným dohledem České svářečské společnosti ANB a za podpory celé řady dalších firem z oboru svařování.

×