Úroveň vzdělání na naší škole

Na naší škole proběhlo dotazníkového šetření, které hodnotilo úroveň Střední školy řemesel, Šumperk. Bylo zjištěno, že rodiče žáků jsou spokojeni s úrovní teoretické a praktické výuky.

 

 

 

 

 

×