Šumperk hostil mezikrajskou soutěž

Velikonoční pohár ve svařování, který pro středoškoláky vyhlašuje a pořádá Střední škola řemesel v Šumperku, dospěl letos do svého šestého ročníku. V regionu jde o unikátní soutěž, a to nejen pro její celonárodní dosah. Řada hostů z různých koutů České republiky zde každoročně získává možnost předvést své svářečské schopnosti a příležitost pro výměnu zkušeností.

Soutěže, jež se konala ve středu 17. dubna pod záštitou generálního partnera ŠKODA PARS, a.s., se zúčastnilo šestnáct žáků z celkem osmi odborných středních škol Olomouckého, Moravskoslezského, Plzeňského a Pardubického kraje.

Hlavní soutěžní klání, které sestávalo z praktického provedení svárového spoje metodou obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu, teoretických znalostí technologie a dodržování bezpečnostních předpisů při svařování, provázel doprovodný program. Jeho součástí byla také exkurze ve firmě ŠKODA PARS a.s. Šumperk, jež se zabývá mimo jiné opravami a modernizací železničních kolejových vozidel, tramvají a trolejbusů, dále ukázky práce kolaborativního robota či virtuální svařování, tedy svařování na trenažéru. Trenažér svařování pro tuto akci zajistila spolu s odbornou obsluhou firma EWM. Ti nejlepší svářeči si odnesli hodnotné ceny, které do soutěže věnoval hlavní partner akce firma ŠKODA PARS a.s., člen skupiny ŠKODA.

Svářečů je v posledních letech ve firmách velký nedostatek, jelikož zámečnictví a vůbec technické řemeslo není ve společnosti příliš populární. Jedním z hlavních cílů této soutěže je právě probudit u žáků zájem o svařování. Podporovat a zviditelňovat tyto obory a přitáhnout k nim mladé lidi je velmi důležité, a to především proto, že je Česká republika průmyslová země a strojírenství je tradičně jedním z nosných oborů olomouckého regionu.

Technické obory mají velkou perspektivu, modernizace a robotizace firem jde mílovými kroku dopředu a dnešní pracovní podmínky jsou neporovnatelně lepší než před lety. To si uvědomuje také šumperská Střední škola řemesel, která cíleně pracuje na zefektivňování oborů v souladu s trendy ve vzdělávání a na trhu práce. S finanční a odbornou pomocí spolupracujících firem a institucí se zde podařilo za posledních pár let vybavit moderními pomůckami a přístroji učebnu robotiky a 3D technologií, pořídit a zavést do výuky kooperativního robota, tříosou CNC frézku, výukové CNC frézovací centrum či absolutní novinku ve svařování – laserovou svářečku.

Vychovávat a vzdělávat mladé lidi tak, aby byly jejich znalosti a dovednosti konkurenceschopné není možné bez intenzivní a oboustranně prospěšné podpory a spolupráce mezi školou a firmami. Realizaci této akce podpořili vedle generálního partnera, firmy ŠKODA PARS, a.s. také firmy ESAB Vamberk, s.r.o., Krako - Welding s.r.o., Festo-Štodt, s.r.o., Linde Gas, a.s. Ostrava, Kedul Šumperk, s.r.o., FIRRO – Michal Rozbroj, EWM Hightec Welding Sales, s.r.o., APATOR METRA s.r.o. Šumperk, Brusivo Bludov, Zátiší Šumperk, Pekařství Pod poštou Šumperk, Restaurace Barborka Mladoňov, Luboš Kristlík Libina, Anežka Rudyová a Lukáš Minařík Nový Malín.

×