Celostátní matematická soutěž

V pátek 5. dubna 2024 se v naší škole setkali žáci, aby během 90 minut řešili úlohy Celostátní matematické soutěže. Letos to bylo 31 žáků ze sedmi škol, překvapila nás účast skupinky z Olomouce. Úlohy byly v sedmi kategoriích, jedna pro každý ročník učebního nebo maturitního oboru. Vítězům gratulujeme. 


Těšíme se na příští krásný 33. ročník. 

×