Celostátní kolo soutěže KOVO JUNIOR 2024

Dne 25.3. – 27.3. 2024 se uskutečnilo celostátní kolo soutěže KOVO JUNIOR 2024 oboru obráběč kovů, jejímž pořadatelem byla v letošním roce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou.

Vyhlašovatelem celostátní profesní soutěže je CECH KOVO ČR. Soutěž je součástí celostátní přehlídky České ručičky, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery. Hlavním cílem soutěží zručnosti pro žáky středních odborných škol je podpora a zvýšení prestiže řemesel a posílení postavení a významu středního odborného školství v České republice.

Do této prestižní soutěže se ze školního a následně krajského kola probojoval Vojtěch Kubíček z třídy OK3.

Soutěž byla zaměřena na praktické dovednosti – výroba součásti podle výkresové dokumentace, znalosti z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel a na základní teoretické znalosti.

První den soutěže byl věnován tomu nejdůležitějšímu bezpečnosti práce, načež následovalo rozlosování startovních čísel. Nesmělo chybět také seznámení se stroji, dílnou a přidělenými nástroji.

Druhý den byl bezesporu nejnáročnější. V brzkých ranních hodinách se stroje rozeběhly a soutěžní klání naplno odstartovalo. První část byla věnovaná praktickému obrábění v kombinaci soustružení a frézování. Druhá část byla cílena na teorii a měření.

Třetí a poslední den proběhlo velkolepé vyhlášení výsledků na žďárské radnici. Všichni s napětím čekali, jak vše dopadne. Vojtěch Kubíček se umístil uprostřed výsledkové listiny.

Velmi Vojtovi gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

×