Novoroční proslov paní ředitelky

Pěkné ráno.
Jaký byl Váš rok 2023, vážení a milí žáci? Byli jste frustrováni válkami, přírodními katastrofami, hospodářskými problémy, zlobou, nenávistí mezi lidmi, negativním přístupem médií ke světu, k životu? Ano, často slýcháváme, že svět je v krizi. A kdy nebyl? Stačí si uvědomit, že mediální zkratka popisuje posledních deset let jako dobu šíření lží, nenávistí, jako dobu plnou špatných lidí, kteří vedou svět k úpadku. Ale jak je to doopravdy? Vždyť svět tvoříme my. Já, Vy, Vaše rodina, mí blízcí.

Je jen na nás, jaký život žijeme.

Je to Vaše rozhodnutí, jestli s ránem otevíráte oči naštvaní a vaše první slovo je vulgarismus, kterým vítáte své kamarády před školou, a s ústy plnými zlých, nepříjemných slov nemáte daleko k řešení rozporu se spolužákem násilím. Ano, takto negativně nastavený člověk neumí vést obyčejný dialog, každý, kdo má jiný názor, je jeho nepřítel, a proto s ním takto nakládá. Člověk, který je plný zášti, pesimismu, nedůvěry, člověk, který polarizuje svět kolem sebe a vykřikuje, že je třeba zatočit s tím, či oním, že je třeba vyhladit ten či onen národ, že bílí, rudí, černí, katolíci, muslimové, židé, podle toho jak se mu to zrovna hodí, nemají právo žít na této planetě, takový člověk nežije dobrý život. Frustrace začíná ranním probuzení, příchodem na pracoviště, setkáváním se s lidmi, kteří nejsou stejní jako vy, a končí? Nechci být součástí temného pohledu na svět.

Náš svět, naše země, je dobrým místem pro život. Zastavte se prosím na chvíli a uvědomte si, že dennodenně žasnete nad maličkostmi. Kapka rosy, rozkvetlá louka, třpytící se sníh, hvězdné nebe, krásná hudba, nádherný obraz …. To všechno nás přivádí k úžasu, svět se na vteřinu zastaví, přestanete dýchat a cítíte se naplněni štěstím. Žasnete nad krásou, harmonií, která proniká Vaším tělem, Vaší duší. Jste propojeni s celkem a přijímáte svět kolem sebe s pokorou.

Pěstujte v sobě momenty, chvíle, které naplňují všednodennost radostí. Prožívejte letmé okamžiky štěstí během každého dne, to je cesta, která vás povede k úctě k životu, k ohleduplnosti, k péči o druhé, ke štědrosti. Život naplněný úžasem, to je pozitivním vztahem k sobě samému a světu kolem nás, takový život je k žití, to je dobrý život.
Hodně štěstí a radosti v roce 2024, vážení a milí. 

 Irena Jonová

×