Burza práce

                                          Živá knihovna – představení KOVO oborů

Dne 5. 10. 2023 proběhla v šumperském kulturním domě Burza práce a vzdělání. Cílem této akce bylo prezentovat lokální zaměstnavatele, seznámit veřejnost s možnostmi pracovního uplatnění kvalifikovaných profesí na trhu práce a pomoc žákům základních, středních či vysokých škol při výběru vhodného oboru nebo pracovního místa.

Naše škola zde v rámci Živé knihovny interaktivně přestavila čtveřici žádaných oborů Strojní mechanik, Obráběč kovů a Strojírenství – obsluha CNC strojů a Mechanik strojů a zařízení. Návštěvníci si zde měli možnost prohlédnout nejen technické vybavení a výrobky našich žáků, ale naskytla se jim významná příležitost pohovořit si o těchto profesích jak se studenty, učiteli, tak i velmi úspěšnými absolventy.

Téměř celý den se u nás dveře netrhly. Návštěvníci stále proudili a zaujatě sledovali činnost svařovacího robotického ramene a obrábění na soustruhu. Celý kolektiv si byl v závěru dne jistý, že jsme všechny tyto obory dokonale představili. Nyní je to už jen na žácích 9. ročníků, pro jaký obor a vlastně svoji další životní etapu se rozhodnou.

×