Adaptační kurz

Adaptační kurz pro žáky prvního ročníku maturitních oborů se letos konal v krásném prostředí areálu Kareš v Koutech nad Desnou. Žáci se ještě před začátkem seznámili s různými rolemi, které mohli během kurzu zastávat, a podle svých zájmů a schopností si je rozdělili. Mezi rolemi byly například lídr, PR zpravodaj, kreativec, bavič nebo technická podpora. Každá role měla své specifické úkoly, které byly žákům vysvětleny před odjezdem na speciální prezentaci.

Dopoledne probíhaly pod vedením pracovnic školního poradenského pracoviště různé aktivity zaměřené na sebepoznání, spolupráci a vzájemné seznamování.

Odpoledne převzaly taktovku třídní učitelky. Žáci se zapojili do soutěže o nejlepší fotografii z přírody Jeseníků, kterou jste mohli online ovlivnit svými hlasy na školním Instagramu. Také natočili video, ve kterém představili svůj tým a poslali pozdrav z kurzu. Velkou zábavu jim přinesla orientační hra s QR kódy, ve kterých museli najít skryté informace a upravit je v mobilní aplikaci. Poslední krok této aktivity pak patřil kreativcům. Ti dokončili text k vtipným školním anekdotám. V závěru akce vytvořil každý tým své ozvučené slide show z fotek, které PR zpravodaj průběžně pořizoval během pobytu.

První kroky k novým přátelstvím byly učiněny u večerního táborového ohně.

Všechny výsledky z adaptačního kurzu si můžete postupně prohlédnout na školních sociálních sítích nebo na webu.

Adaptační kurz byl pro žáky i pedagogy nezapomenutelným zážitkem ... .

 Ing. Eva Hrdličková

 

 Adaptační kurz očima žáků:

×