Proslov paní ředitelky

Vážení a milí žáci.

Léto není nekonečné a já vás vítám s přicházejícím podzimem.
Pro většinu z vás se nejedná o první školní den v naší škole, a už víte, jak to u nás chodí. Víte, že se snažíme klást důraz na dodržování pravidel, která jsou stanovena různými řády, počínaje školním řádem a konče třeba řádem učebny výpočetní techniky nebo řádem pracoviště odborného výcviku. Tato pravidla jsou daná, ale určitě si, vy uživatelé, uvědomujete, že jsou nastavena velmi liberálně a snad i příjemně. Jsou prostě vymezené mantinely, mezi kterými se všichni, žáci i učitelé, pohybujeme a hrací plocha, pomyslné hřiště je dosti velké.

Do školy nastupuje dnešním dnem 360 žáků, kteří se budou učit ve 22 oborech v 8 budovách školy. Vám, kteří jste zahájili u nás první školní den, bych chtěla říct, že jsme školou, jejíž učitelé usilují o podporu každého žáka, o úspěch každého žáka, o podporu jeho učení. Snažíme se hledat potenciál každého z vás. Každý má nějaké nadání, talent, každý je potřebný a důležitý.

Pozitivní vztah k žákům, vstřícnost, férovost jsou hodnoty, na kterých stojí práce našich učitelů. To, jak se žák ve škole cítí, ovlivňuje jeho školní práci. Pokud jsou dobré vztahy mezi dospělými navzájem, mezi dospělými a dospívajícími, tedy vámi, odráží se to na studijních výsledcích.

Chceme společně s vámi budovat komunitní školu, ve které budeme mít všichni svoje místo a budeme spokojeni.

Jak k tomu můžete přispět vy, žáci? Především svou pracovitostí. Když každý budeme dělat poctivě svou práci, tak to je základ spokojenosti a základ úspěchu nás všech.

A dál? Vzájemná tolerance, spolupráce, důvěra, pokora. To jsou hodnoty, na kterých by měla být postavena každá společnost, naši školu nevyjímaje.

Přeji vám i sobě, aby se nám dařilo společně budovat školu, která je a bude naše. Přeji vám, abychom my učitelé a vlastně všichni zaměstnanci byli schopni účinně podpořit vás žáky tak, abyste dokázali naplno využít svého nadání, talentu.

Pracujme společně na vytváření kultury školy, kultury učení, na dobrých vztazích mezi žáky, rodiči a učiteli.

Těším se na setkávání s vámi a přeji vám hezký, úspěšný nový školní rok.

Irena Jonová
ředitelka SŠŘ

×