Informace pro nové žáky

Ve čtvrtek dne 31. 8. 2023 proběhne v budově na Gen. Krátkého od 16:00 h schůzka s rodiči žáků nastupujících do prvního ročníku, kde jim  budou předány základní informace spojené se vzděláváním (neplatí pro nástavbový obor podnikání a jednoleté obory vzdělávání).

Školní rok 2023/2024 začíná sudým týdnem v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00 ve školní budově na Gen. Krátkého 30 – týká se následujících tříd – OK 1, SMO 1, E 1, EZE 1, KD 1, PA 1, MS 1, S 1, NA 1.

Ve stejný den a ve stejný čas, tedy v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00 h na ulici Bulharské zahajuje školní rok třída – ZT 1, I 1, TR 1, EJA – 14. 9. 2023, EJB – 7. 9. 2023.

Informace pro rodiče žáků nastupujících do tříd 1. ročníku

 

Docházka ve školním roce 2023/2024

×