Úspěšní absolventi KOVO oborů

Úspěšní absolventi závěrečné zkoušky

Ve dnech 21. – 23. června 2023 probíhaly na naší škole ústní závěrečné zkoušky KOVO oborů. Konkrétně v tomto školním roce vykonávali závěrečnou zkoušku žáci oborů Obráběč kovů, Strojní mechanik a Mechanik strojů a zařízení. Zkoušky proběhly velice úspěšně. Žáci byli dobře připraveni, a proto si dne 28. června 2023 slavnostně v aule školy převezmou výuční listy.

                                 Všem absolventů ještě jednou gratulujeme.

 

×