Studium strojírenských oborů na SŠŘ

Střední škola řemesel vzdělává žáky ve dvou perspektivních strojírenských oborech s maturitou

V Šumperku na střední škole řemesel se už s dlouholetou tradicí vzdělávají žáci ve dvou maturitních strojírenských oborech. Absolventi oboru mechanik strojů a zařízení i oboru strojírenství – obsluha CNC patří mezi velmi perspektivní pracovníky, o které mají firmy obrovský zájem.

Na SŠŘ rostou odborníci pro 21. století. Foto: SŠŘ

Obor mechanik strojů a zařízení je specifický tím, že žáci mají navýšený počet hodin praxe. Šest dnů v měsíci získávají praktické dovednosti ve školních dílnách nebo na pracovištích regionálních zaměstnavatelů. Ve třetím ročníku mechanici absolvují kurz svařování včetně získání průkazu o způsobilosti svařovat v ochranné atmosféře. Na konci 3. ročníku žáci skládají závěrečné zkoušky v učebním oboru strojní mechanik – zámečník. Čtvrtý ročník je nastaven tak, aby chlapci i děvčata zvládli maturitní zkoušku.  

Druhým strojírenským oborem je strojírenství – obsluha CNC. I v tomto případě platí, že se snažíme vést žáky k praktickému užití nabytých teoretických znalostí a jednou za 14 dní mají celý den praxi ve školních dílnách.

Žáci se vzdělávají na moderních strojích
Oba naše maturitní obory, ale i tříleté strojírenské obory strojní mechanik a obráběč kovů, se věnují výuce programování v systému Heidenhain, Siemens a Fanuc. Díky regionálním firmám, našim podporovatelům, zaměstnavatelům žáků jsme prostřednictvím dvou sbírek získali velmi důležité digitální stroje. V roce 2021 jsme pořídili kooperativního robota, který slouží mechanikům a zámečníkům, v loňském roce jsme zařadili do výuky frézovací CNC centrum. Jedná se o zařízení, které je k dispozici žákům v odborných teoretických předmětech, nikoliv v dílnách. Žáci si podle zadání svého učitele navrhnou komplexní konstrukční prvky, například prizmatickou kostku, v CAD programu součástku vymodelují, připraví program a následně přímo ve třídě vyrobí. Vše je možné zvládnout během vyučovacího dne. V příštím školním roce přizpůsobíme školní rozvrh tak, aby výuka probíhala v blocích, a CNC bude v provozu po celé dny.

Společně vytváříme budoucnost našich dětí
Firmy se podílely nejen na zakoupení digitálních zařízení, ale také na vzdělávání učitelů, kteří absolvovali kurzy ve společnostech Heidenhain, NHKZ Steel Bludov. Materiál do výuky na CNC stroji poskytla hanušovická firma Kostka - kolobka. Snažíme se v naší škole vychovat společně s firmami odborníky pro 21. století a regionální zaměstnavatelé si uvědomují, že bez jejich finanční pomoci se neobejdeme. Díky pevným vazbám a profesní spolupráci doufáme, že se nám podaří v letošním roce společně s firmami zakoupit do učebny CNC soustružnické centrum. Vážíme si toho, že nás i prostřednictvím sbírek spojují dobré vztahy se společnostmi Škoda Pars, Dormer Pramet, Kubíček VHS, Sulko, Urdiamant, CeramTec, Stavebniny DEK, GasNet, SHM, WTC Písečná, TDK Electronics, BSK Industrial, Magna, BSK, Komfi, ZLKL, Elzaco, Linde, Krako - Welding, Miroslav Dohnalík, Festo Štodt, Eduvia a dalšími. Děkujeme také všem přispěvatelům z řad veřejnosti v čele s panem starostou Miroslavem Adámkem, rodičům, učitelům i bývalým žákům.

Měnit a modernizovat region je možné díky kvalitnímu vzdělání, díky úzké spolupráci regionálních zaměstnavatelů a školy. Žáci mají mít možnost učit se v oborech, které mají budoucnost, získávat takové znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné v dnešním moderním světě. Naše strojírenské maturitní obory strojírenství - obsluha CNC a mechanik strojů a zařízení, ve kterých mladí lidé získávají znalosti a dovednosti potřebné pro 21. století, mají budoucnost.

Je nám ctí, že s regionálními společnostmi vytváříme budoucnost našich dětí.

Autor: Mgr. Irena Jonová, ředitelka školy

×