Instalatérský triatlon

V pátek 21. 4. 2023 si žáci druhých ročníků z oboru Instalatér vzájemně poměřili svoje dovednosti ve školním kole soutěže nazvané „INSTALATÉRSKÝ TRIATLON“. Soutěž byla rozdělena na dvě části. Na soutěžící čekal v první části náročný písemný test. Ve druhé museli podle výkresu svařovat plastové potrubí a spojovali pozinkované potrubí pomocí fitinek. Na závěr celé soutěže provedli tlakovou zkoušku celého potrubí.

Soutěžilo celkem 10 žáků. Úkol to nebyl jednoduchý, a tak se bohužel pěti žákům nepodařilo splnit časový limit k dokončení celého zadání. Moc času jim k dokončení nechybělo, ale porota složená z učitelů odborného výcviku pana Krňávka a pana Štefka byla nekompromisní.

A zde je pořadí našich nejlepších:

1. místo: Martin Šťastný

2. místo: Filip Čejka

3. místo: Filip Prokop

Nezbývá než poblahopřát těm, kteří se zúčastnili. Věřím, že mnozí z těchto žáků po vyučení budou kvalitními pracovníky, kteří doplní chybějící řemeslníky.

×