Exkurze ve firmách Postřelmov

Exkurze proběhly v českých soukromých firmách sídlících v Postřelmově vedle sebe – v bývalém areálu MEZ Postřelmov – JPMB Technology s.r.o. a MŰLLER – ZÁMEČNICTVÍ, s.r.o..

JPMB Technology s.r.o. je firma zhruba s 20 zaměstnanci, která se zabývá kusovou výrobou jednotlivých složitějších dílů. Firma je velmi dobře vybavena na CNC obrábění. Má několik kvalitních soustružnických a frézovacích CNC strojů např. od firmy DMG. Pracuje s programovým vybavením CAD/CAM pro technické zpracování požadovaných zakázek. Celkově se jeví jako moderní a dynamická obráběcí firma, pracující pro český i zahraniční trh.

MŰLLER – ZÁMEČNICTVÍ, s.r.o. je menší firma zhruba s 6 zaměstnanci, která se zabývá zámečnickou kusovou výrobou jednotlivých dílů, včetně výroby větších svařenců. Tato firma vyrábí také rozměrově prostorná zařízení, která tvoří jako základ velké svařence a jsou osazena veškerým vybavením (převody, vedení …) a odvážejí se jako hotový výrobek. Strojní zařízení se předává u zahraničního zákazníka včetně montáže a oživení. Dále firma pracuje na renovacích strojních výrobků. K tomu je vybavena velice solidním zázemím pro pískování součástí a pro svařovací operace.

Obě firmy ukázaly našim žákům, prostředí malých rodinných firem s blizkým vztahem k zaměstnancům. Zároveň žáci mohli rychle a na malém prostoru porovnat firmu zaměřující se na obrábění (pro naše žáky obráběče) s firmou, která se zaměřuje na zámečnické operace (pro naše žáky zámečníky).

×