Exkurze výkopové práce

Ve středu 19. 4. 2023 jsme se žáky prvního ročníku maturitního oboru Stavitelství byli podívat na provádění výkopových prací. Exkurze proběhla jako praktické doplnění teoretického předmětu Pozemní stavitelství, ve kterém se žáci aktuálně učí o druzích výkopových prací a o pažení výkopů. Žáci v praxi viděli, jak se provádí výkopové rýhy a jakým způsobem se tyto výkopy paží. Seznámili se také s prováděním protlaku pod komunikací bez jejího porušení. Žáci dále viděli, jakým způsobem musí být zabezpečena stavba v rámci BOZP. Exkurze proběhla v rámci právě prováděné rekonstrukce plynovodu na ulici Žižkova v Šumperku.

×