Mladí agropodnikatelé navštívili SŠŘ

                        Mladí agropodnikatelé vyrazili na zkušenou do školy řemesel

Prospěšnou a logickou spolupráci navázali studenti oboru Agropodnikání ze Střední odborné školy v Šumperku se svými vrstevníky na Střední škole řemesel. Aby absolventi "zemědělky" neměli jen široké teoretické znalosti, ale také kvalitní praktické dovednosti a dokázali si poradit třeba i s opravou agrárního stroje, strávili praktickou výuku v zámečnických dílnách.

Žáci 2. a 3. ročníku oboru Agropodnikání se tak mohli seznámit na školním pracovišti zámečníků například se základy svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu.  

Než však přistoupí k samotné práci, musí žáci projít školním bezpečnosti práce a obléknout si pracovní oděv. Chlapci byli překvapeni, že jejich pracovní mikiny a svetry opravdu nejsou bezpečným oděvem. Ten musí být vyroben z nehořlavého materiálu. Dále přišlo na řadu seznámení se s pracovištěm. To také nespočívá jen v pohledu napravo nalevo, ale v uvědomění si svého pohybu kolem stolu, kolem svářecí techniky.

Studenty svařování baví
Žákům agrárního oboru ze SOŠ se věnoval pan učitel Ženčák, kvalifikovaný technolog svařování, který jim předvedl svařence vzniklé z různých kovů, různými technikami a objasnil užitné vlastnosti svařenců a jejich rozdíly. Čas vystačil i na seznámení se s moderním způsobem svařování kobotem DOOSAN.

"Chlapci se dozvěděli, jak se takový kobot programuje a co umí na rozdíl od klasického obloukového svařování. Pracovní den v zámečnických dílnách studenti ukončili praktickým svařováním. Musím říct, že byli jako vždy velmi vnímaví a bylo znát, že je svařování baví," uvedla ředitelka Střední školy řemesel Irena Jonová.

"Budeme společně hledat možnosti, jak spolupráci na výuce základů svařování rozšířit, jak poskytnout mladým zemědělcům více času na zdokonalení se ve svařování, protože je to nejen obohacující a zajímavá práce, ale i důležitý doplněk kompetencí absolventa oboru agropodnikání,“ doplnil Jaroslav Koňarik, učitel odborných zemědělských předmětů na SOŠ v Šumperku.

×